Terenska nastava 1
Šifra: 226646
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Monika Komušanac
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- upoznati studente s metodama terenskoga istraživanja
- razviti kod studenata spoznaju o predmetu razmatranja kroz terenska istraživanja
- osposobiti studente razlikovanju i značenju različitih pristupa istraživanju na terenskoj nastavi
- upoznati studente o značenju stanovništva u prostornim procesima i odnosima izravnim terenskim razmatranjem
- osposobiti studente na terenu metode otkrivanja, prepoznavanja i definiranja demografskih pojmova, kategorija i zakonitosti
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad na terenu
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u terenskim istraživanjima
- objasniti studentima specifičnosti granskih terenskih metodologija te načine prepoznavanja prostornih refleksija
- upoznati studente s razvojem pojedinih hrvatskih prostora na konkretnim primjerima
- razviti kod studenata primjenu terenskih tehnika istraživanja
- objasniti studentima na terenu uvjetovanost stanovništva i regionalnoga razvoja
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih promjena na terenu
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju prostornoga potencijala na konkretnim primjerima

Znanja, sposobnosti i vještine; Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje:
Primjene teorijskoga i metodološkoga koncepta istraživanja stanovništva na konkretnim primjerima u hrvatskim prostorima
Zakonitosti koje vladaju u konkretnim prostorima
Logike i prostorne organizacije na terenu
Općih i posebnih metodoloških pristupa u terenskim istraživanjima
Primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda na konkretnim primjerima na terenu
Strukture geografskoga prostora na konkretnom primjeru
Prostornih procesa, veza, odnosa i modela u pojedinim hrvatskim prostorima
Strateškoga značenja stanovništva u konkretnom prostoru
Prirodne osnove kao primarne uvjetovanosti regionalnoga razvoja
Društvenih (civilizacijskih) struktura na terenu
Reda veličine uvjetovanosti prostornih procesa
Korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje u konkretnim regijama
Materijalizacije osnovnoga odnosa stanovništvo ostali prostorni sadržaji
Općega i regionalnoga koncepta organizacije prostora
Regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja u konkretnim administrativno-teritorijalnim jedinicama
Funkcionalno održive organizacije prostora
Znanstvenoga značenja pristupa terenskih istraživanja

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje prostornih zakonitosti
Uočavanje i razrješavanje prostornoga i društvenoga nesklada na terenu
Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih demografskih prostornih procesa, veza, odnosa i modela izravnim uvidom na terenu
Sposobnost razmatranja i pojašnjavanja zakonitosti na terenu

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje prostorne logike u terenskom radu uz primjenu znanstvene tehnologije
Kartiranje geografskih sadržaja, procesa, veza i odnosa na terenu
Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja
Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju prostornih zakonitosti
Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu kod rješavanja terenskih zadataka

Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga opsega

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Uvodna razmatranja
2. Geografski, demografski i regionalni teorijski koncept
3. Znanstveni pristupi i terenska istraživanja
4. Prepoznavanje na terenu prostornih faktora
5. Prostor kao primarni okvir demografskih zbivanja
6. Terenske znanstvene metode
7. Regionalna nivelacija i terensko uočavanje
8. Prostorna pokretljivost stanovništva
9. Terensko razmatranje primarne uvjetovanosti
10. Prostorni potencijal-temeljni terenski istraživački interes
11. Prostor, stanovništvo, granice-terensko mjerenje identitetskih vrijednosti
12. Kartiranje, anketiranje i intervju
13. Terensko mjerenje reda veličine značenja
14. Komplementarnost terenskih i ostalih istraživanja
15. Testiranje rezultata terenskoga razmatranja
Ishodi učenja:
Literatura:
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Monika Komušanac:

    Ponedjeljak, 11:30 - 12:30h ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic