Psihologija djetinjstva i adolescencije
Šifra: 37809
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: Jelena Flego, mag. psych. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će razumjeti zakonitosti ljudskog razvoja i poznavati promjene u tjelesnom, kognitivnom, socioemocionalnom razvoju i razvoju ličnosti u ranom djetinjstvu, srednjem i kasnom djetinjstvu te adolescenciji. Studenti će steći znanja koja im omogućuju razlikovanje tipičnog razvoja djece i adolescenata od problema u razvoju te utvrđivanje rizičnih i zaštitnih činitelja razvoja na razini pojedinca, obitelji, vršnjaka i šire okoline. Temeljem stečenih znanja studenti će kroz samostalan rad, seminare i grupne rasprave usvajati vještine za planiranje aktivnosti za poticanje pozitivnog ponašanja i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja djece i mladih.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Raboteg-Šarić, Z. (2008). Psihologija djetinjstva i adolescencije. Skripta za studente. Zagreb: Hrvatski studiji.;, , , .
  2. , Lacković-Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.;, , , .
  3. , Santrock, J. W. (2005). Children. New York: McGraw-Hill.;, , , .
  4. , Steinberg, L. (2002). Adolescence. New York: McGraw-Hill.;, , , .
  5. , Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (2004). Dječja psihologija: moderna znanost. Jastrebarsko: Naklada Slap.;, , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic