Palijativna skrb
Šifra: 226946
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković
prof. dr. sc. Marijana Braš
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s osnovnom teorijom palijativne skrbi i temeljnim pojmovima palijativne skrbi.
Studenti će tijekom kolegija steći potrebna znanja o psihološkim reakcijama bolesnika na neizlječivu bolest, važnim obilježjima odnosa bolesnik - članovi obitelji - stručnjak u području palijativne skrbi kao i odnosima među članovima tima, priopćavanju loših vijesti i žalovanju.
Poseban je naglasak stavljen na stjecanje znanja o tretiranju totalne boli različitim terapijskim opcijama kao i na psihološke vidove umiranja i smrti.

Akademska postignućana razini programa kojima predmet pridonosi:
Izabrati modele psihološke procjene i savjetovanja u radu s pojedincima, grupama i organizacijama.
Kritički prosuđivati stručnu i znanstvenu literaturu iz psihologije i srodnih disciplina te kreirati nove znanstvene spoznaje.
Argumentirati sličnosti, razlike i upotrebljivost psiholoških intervencija i intervencija unutar komplementarnih disciplina u području društvenih i biomedicinskih znanosti.
Kritički prosuđivati ishode i posljedice vlastitoga stručnoga rada, kao i vlastite profesionalne kompetencije, znanja i vještine u skladu s promjenama i standardima profesije te nacionalnim i europskim regulativama.
Podržati suradnju u interdisciplinarnom timskom radu te kreirati konstruktivne profesionalne odnose sa stručnjacima suradničkih disciplina.
Analizirati te, u kontekstu europskih i/ili svjetskih istraživanja predmetnoga fenomena, interpretirati i vrjednovati nalaze istovjetnih psihologijskih istraživanja provedenih u Hrvatskoj.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
1. razumjeti osnovne pojmove palijativne skrbi
2. razumjeti važnost fizičkih, psiholoških, socijalnih i duhovnih pitanja koja utječu na osobe s palijativne bolesnike i njihove obitelji
3. razumjeti važnost fizičkih, psiholoških, socijalnih i duhovnih pitanja koja utječu na palijativne bolesnike i njihove obitelji
4. primijeniti odgovarajuće psihodijagnostičke postupke u procjeni bolesnika i njihovih obitelji
5. prepoznati psihosocijalne i duhovne potrebe palijativnoga bolesnika i njihovih obitelji
6. razlikovati palijativnu skrb od hospicijske skrbi
7. identificirati probleme na kraju života
8. identificirati potrebe članova obitelji u procesu žalovanja

Opis sadržaja predmeta
1. Uvod u palijativnu skrb - osnovna obilježja palijativne skrbi; povijesni razvoj palijativne skrbi u Hrvatskoj i svijetu
2. Bio-psiho-socijalno duhovni pristup palijativnom bolesniku i članovima obitelji; bioetički i pravni vidovi palijativne skrbi
3. Totalna bol
4. Multidisciplinarni palijativni tim
5. Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi; priopćavanje loše vijesti
6. Psihološki vidovi palijativne skrbi
7. Psihologijska procjena u palijativnoj skrbi
8. Savjetovanje i psihoterapijski pravci u palijativnoj skrbi
9. Posebnosti gerijatrijske palijativne skrbi
10. Posebnosti pedijatrijske palijativne skrbi
11. Hospicijska skrb
12. Psihološki vidovi umiranja i smrti; koncept "dobra smrt"
13. Žalovanje
14. Profesionalna uloga psihologa u palijativnoj skrbi
15. Završna razmatranja; kolokvij
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković:

    Petkom od 11 do 12 sati i prema prethodnom dogovoru putem e-maila

    Lokacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic