Novi koncept države
Šifra: 214016
ECTS: 3.0
Nositelji: nasl. pred. dr. sc. Marinko Lozančić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- razviti kod studenata znanja i sposobnosti vezane za organizaciju prostora i društva
- osposobiti studente poimanju funkcioniranja administrativno teritorijalnih organizacija
- upoznati studente s temeljnim identitetskim oblicima države
- osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju pojmova, kategorija i zakonitosti vezanih za državnost
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za razmatranje državnih koncepata
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima državnih modela
- objasniti studentima specifičnosti hrvatske državnosti
- upoznati studente s razvojem svjetskoga i regionalnoga utjecaja na državnost
- razviti kod studenata primjenu razvojnih projekcijskih metoda i modela procjene državne funkcionalnosti
- objasniti studentima temeljnu uvjetovanost na razvoj hrvatskoga geografskoga prostora i društva
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih razvojnih pitanja, kretanja, uvjetovanosti i posljedica prostorne i društvene organizacije ukupne hrvatske populacije
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u hrvatskom društvu i prostoru
- omogućiti studentima spoznaju o temeljima opstanka hrvatske državnosti
- razviti kod studenata osjećaj potrebe zajedničkoga identiteta kao pretpostavke novoga državnoga koncepta
- razmotriti hrvatski identitet kao temelj novoga koncepta
- sagledati hrvatsku populaciju u jedinstvenom konceptu

Znanja, sposobnosti i vještine;Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje:

teorijskoga i metodološkoga koncepta i sustava funkcionalne države,
zakonitosti koje vladaju u državnom prostoru i društvu,
logike i političke organizacije hrvatske države,
općih i posebnih metodoloških pristupa državnim modelima,
primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda u razmatranju državnosti,
strukture hrvatske domicilne i iseljeničke populacije kao osnove novoga koncepta državnosti,
društvenih i prostornih procesa, veza, odnosa i modela u okviru hrvatske državnosti,
strateškoga značenja ukupne populacije u novom konceptu,
prirodne osnove kao primarnoga faktora državnoga koncepta,
društvenih (civilizacijskih) struktura u funkciji organizacije novoga koncepta države,
reda veličine uvjetovanosti demografskih parametara u okviru novoga koncepta,
korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje u državnom konceptu,
materijalizacije novoga koncepta države u gospodarskom i razvojnom smislu,
općeg i regionalnoga koncepta organizacije prostora,
regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja razvoja na temelju ukupnoga hrvatskoga bogatstva,
funkcioniranja već postojećih novih državnih modela,
strateškoga značenja novoga koncepta države za ukupni razvoj i opstanak Hrvatske.

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje razvoja državnoga koncepta
Uočavanje i razrješavanje prostornog, društvenoga i državnoga nesklada
Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih faktora državnoga ustroja i razvojnih prostornih procesa, veza, odnosa i
modela
Sposobnost pisanoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga pristupa novom državnom konceptu

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje prostorne i društvene logike u konceptu nove državnosti kroz terenski rad i uz primjenu znanstvene tehnologije
Kartiranje državnih sadržaja, procesa, veza i odnosa
Primjena relevantnih računskih, grafičkih metoda i ostalih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja novoga koncepta
Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju novoga državnoga modela
Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu pri rješavanja istraživačkih zadataka.

Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga opsega

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Uvodna razmatranja i teorijsko-koncepcijski pristup
2. Postojeći tradicionalni i novi modeli državnosti
3. Prostorna kontrola kao potvrda moći
4. Povijesni pogled na hrvatsku državnost
5. Stanovništvo kao temelj državnosti i glavni faktor svih djelatnosti
6. Demografski okvir državnosti
7. Dekadencija, demografska destrukcija ili novi koncept hrvatske državnosti?
8. Primjeri novoga koncepta države: Irska i Izrael
9. Ukupno stanovništvo i bogatstvo
10. Prostorna, društvena, politička i gospodarska funkcionalnost
11. Strateško partnerstvo
12. Koncept jedne i jedinstvene Hrvatske
13. Demografske i razvojne projekcije
14. Hrvatski model državnosti
15. Zaključno razmatranje modela
Ishodi učenja:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic