Javni sustavi i stanovništvo
Šifra: 194399
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Monika Komušanac
Izvođači: dr. sc. Monika Balija - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su:
- razviti kod studenata znanstvenu spoznaju o uvjetovanosti javnih sustava i stanovništva u okviru teorijskoga koncepta
- osposobiti studente razlikovanju i značenju susjednih znanstvenih područja, polja, grana i disciplina te multidisciplinarnosti pristupa u razmatranju odnosa javni sustavi-stanovništvo
- upoznati studente o značenju stanovništva u planiranjima javnih sustava
- osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju demografskih i javno-sustavnih pojmova, kategorija i zakonitosti
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za odnos stanovništva i razvoja javnih sustava
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima korelacije stanovništva i javnih sustava
- objasniti studentima specifičnosti granskih metodologija te prostorne, društvene i razvojne uvjetovanosti stanovništva i temeljnih javnih sustava
- upoznati studente s razvojnim oblicima među utjecaja stanovništva i javnih sustava
- razviti kod studenata primjenu projekcijskih metoda i modela u proučavanju odnosa stanovništva i javnih sustava
- objasniti studentima osnovnu uvjetovanost stanovništva i javnih sustava na razvoj hrvatskoga prostora i društva
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih uvjetovanosti stanovništva i javnih sustava, razvojnih pitanja, kretanja i posljedica
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju temeljnih sustava u hrvatskom društvu i prostoru demografskim slomom
- omogućiti studentima spoznaju o bogatstvu i vrijednostima hrvatskoga društva i prostora i njegovom utjecaju na izgradnju javnih sustava
- razviti kod studenata razumijevanje stanovništva kao najvažnijega čimbenika formiranja javnih sustava

Znanja, sposobnosti i vještine;

Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje-
teorijskoga i metodološkoga koncepta javnih sustava i stanovništva,
zakonitosti koje vladaju u odnosu javni sustavi-stanovništvo,
logike i funkcionalne organizacije javnih sustava,
općih i posebnih metodoloških pristupa razmatranju odnosa javni sustavi-stanovništvo ,
primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda razmatranja,
sastava stanovništva kao osnove razvojnih planiranja javnih sustava,
prostornih procesa, veza, odnosa i modela koje uvjetuje stanovništvo,
strateškoga značenja javnih sustava i stanovništva,
prirodne osnove kao primarne uvjetovanosti relacije stanovništvo-javni sustavi,
društvenih sastavnica u funkciji valorizacije javnih sustava,
reda veličine uvjetovanosti odnosa javni sustavi-stanovništvo,
korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje prema javnim sustavima i stanovništvu,
materijalizacije osnovnoga odnosa stanovništvo-javni sustavi,
općega i regionalnoga koncepta u okviru predmetnoga interesa,
regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja razvoja prema odnosu stanovništvo-javni sustavi,
funkcionalne i održive organizacije javnih sustava,
strateškoga značenja znanstvenoga pristupa odnosu stanovništvo-javni sustavi.

Misaone sposobnosti i vještine-
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje odnosa javni sustavi-stanovništvo
Uočavanje i razrješavanje prostornoga i društvenoga nesklada u okviru uvjetovanosti stanovništvo-javni sustavi
Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih zakonitosti i razvojnih društvenih i prostornih procesa, veza, odnosa i modela u korelaciji stanovništvo-javni sustavi
Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga pristupa odnosu stanovništvo-javni sustavi

Praktične sposobnosti i vještine-
Razumijevanje gospodarske, prostorne i društvene logike kroz terenski rad i primjenu znanstvene tehnologije
Kartiranje društvenih i prostornih sadržaja, procesa, veza i odnosa vezanih za temeljnu relaciju javni sustavi-stanovništvo
Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja odnosa javni sustavi-stanovništvo
Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju zakonitosti iz temeljnoga predmetnoga odnosa
Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu kod rješavanja zadataka.

Operativne sposobnosti i vještine-
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga opsega

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Osnovni državni javni sustavi
2. Znanstven pristupi u razmatranju odnosa stanovništvo-javni sustavi
3. Temeljna uvjetovanost
4. Demografska slika Hrvatske i javni sustavi
5. Uvjetovanost stanovništva na mirovinski sustav
6. Stanovništvo i obrazovni sustav
7. Znanstveni sustav i demografske projekcije
8. Sustav radne snage
9. Demografska uvjetovanost na financijski sustav
10. Pravni sustav - demografski aspekti
11. Demografski slom i ugrožavanje javnih sustava
12. Revitalizacijski modeli
13. Društvena nadgradnja javnih sustava
14. Demografske projekcije i održivost javnih sustava
15. Nova razvojna paradigma
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Vukorepa, I., 2012: Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 409., , , .
 2. , Wertheimer-Baletić, A., 1999: Stanovništvo i razvoj, MATE d.o.o., Zagreb., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Šterc, S., Komušanac, M., 2012: Neizvjesna demografska budućnost Hrvatske - izumiranje i supstitucija stanovništva ili populacijska revitalizacija...? Društvena istraživanja, 117 (god.21., br. 3), 693-714., , , .
 2. , Šterc, S., 2015: Geografski i demogeografski identitet, Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1989., , , .
 3. , Luhmann, N., 1996: Social Systems (Writing Science), Stanford University Press, 682 str., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Monika Komušanac:

  Ponedjeljak, 11:30 - 12:30h ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

  Lokacija: 710 (zgrada 77)
 • dr. sc. Monika Balija:

  Ponedjeljkom od 13:00 do 14:00 h ili uz prethodnu najavu e-mailom.

  Lokacija: 716 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic