Glotodidaktika
Šifra: 223567
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Antonia Ordulj
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pružiti suvremeni i povijesni pregled te uvid u teorijske, psihološke, neurolingvističke te sociološke vidove na kojima se glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost temelji.
Objasniti i prosuđivati o glotodidaktičkim problemima te individualnim čimbenicima koji izravno utječu na ovladavanje inim jezikom.
Raspravljati o procesu ovladavanja inim jezikom u kontekstu drugih disciplina iz područja društvenih (psihologija, pedagogija, sociologija, demografija) i humanističkih znanosti (lingvistika, filozofija, povijest).
Studenti će moći:
1. Opisati osnovne teorije i koncepte iz područja glotodidaktike kao interdisciplinarne znanosti tijekom povijesti.
2. Kritički prosuđivati o psihološkim, neurolingvističkim i sociološkim vidovima iz područja glotodidaktike.
3. Izreći definiciju komunikacijske kompetencije.
4. Objasniti proces ovladavanja prvim i inim jezikom te njegov povijesni razvoj.
5. Objasniti te raspravljati o individualnim čimbenicima ovladavanja inim jezikom.
6. Ustanoviti sličnosti i razlike između prijemnih i proizvodnih vještina pri ovladavanju inim jezikom.
7. Razlikovati metode istraživanja inim jezikom.
Opis sadržaja predmeta
1. Uvod u nastavni plan i program.
2. Ključni pojmovi: ovladavanje inim jezikom, prvi, drugi, strani, ini jezik.
3. Usvajanje prvoga jezika.
4. Dvojezičnost i višejezičnost.
5. Komunikacijska kompetencija.
6. Neurolingvistički vidovi ovladavanja inim jezikom.
7. Psihološki i primijenjenolingvistički vidovi ovladavanja inim jezikom.
8. Mentalni leksikon.
9. Individualni čimbenici ovladavanja inim jezikom (definicija, osobnost, temperament, talent).
10. Individualni čimbenici ovladavanja inim jezikom (motivacija, strategije, uloga dobi, strah od jezika).
11. Prijamne i proizvodne jezične vještine: slušanje, čitanje, pisanje, govorenje.
12. Sociolingvistički vidovi ovladavanja inim jezikom
13. Jezično nazadovanje.
14. Metode istraživanja u ovladavanju inim jezikom.
15. Ponavljanje i usustavljivanje.
Ishodi učenja:
 1. Stjecati i povezivati saznanja na primjeru složenih promjena proizašlih iz određenih povijesnih, društvenih i gospodarskih procesa i kulturnih kretanja koji su se kroz dugi vremenski period prelamali na hrvatskom kulturnom prostoru.
 2. Vrjednovati povijesne činjenice i procese nacionalne, europske i svjetske povijesti te njihove problematike interpretiranja.
 3. Prepoznati interdisciplinarni karakter povijesti i njezinu relevantnost za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrijednosti.
Literatura:
 1. Uvod u jezik i (ino)jezični razvoj, , Šamo, Renata, Zagreb: Leykam International., 2021.
 2. Od jednojezičnosti do višejezičnosti. Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom., , Medved Krajnović, Marta, Zagreb: Leykam international., 2010.
 3. Hrvatski kao drugi i strani jezik, , Jelaska, Zrinka i suradnici, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada., 2005.
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Antonia Ordulj:

  utorkom od 8.30 do 9.30 i prema dogovoru uz prethodnu najavu na e-adresu aordulj@hrstud.hr

  Lokacija: Objekt 78, soba 16
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic