Objavljeno: 5. 12. 2021. u 09:01
Administrator

Pročelnica Odsjeka za povijest Fakulteta hrvatskih studija i predsjednica Matičnoga odbora za polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol autorica je poglavlja o srednjovjekovnoj političkoj i praktičnoj pismenosti u sintezi „Handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300“ (Priručnik o istočnoj, središnjoj i istočnoj Europi u srednjem vijeku, 500.–1300.) ugledne nakladničke kuće Routledge. Knjiga je upravo objavljena na engleskom jeziku i pruža pregled povijesti pretežitoga dijela kontinenta tijekom srednjega vijeka, a pokriva ono područje koje je čitateljima na Zapadu, upoznatima s romanskom, germanskom i anglosaskom tradicijom, manje znano.

Dok su povjesničari prepoznali važnost uklapanja istočnoga dijela europskoga kontinenta u preglede srednjega vijeka, rijetki su obraćali pozornost na to prostranstvo, njegove posebnosti, kronološke i historiografske probleme. To golemo područje čini više od dvije trećine europskoga kontinenta, ali je njegova povijest općenito – a osobito srednjovjekovna povijest – slabo poznata. Knjiga pokriva povijest područja od jugoistočne Europe i Panonske nizine preko Češke šume do Finskoga zaljeva. Pruža pregled trenutnoga stanja istraživanja i vodič je u snalaženju bogatom historiografijom dostupnom na više od deset različitih jezika. Poglavlja pokrivaju različite teme: religija, arhitektura, umjetnost, početci državnosti, selidbe, pravo, trgovina, žene i djeca. Knjiga je korisna znanstvenicima i studentima srednjovjekovne povijesti kao i onima koje zanima povijest srednje i istočne Europe.
 

Poglavlja i autori su: Uvod (Florin Curta), 1. Situiranje srednjovjekovne istočne Europe: historiografija i nezadovoljstvo (Christian Raffensperger), 2. Između migracije i origo gentis: kretanja stanovništva (Danijel Džino), 3. Stepska carstva bez careva: Avari, Bugari i Hazari (Evgenija Komatarova-Balinova), 4. Srednjovjekovno nomadstvo (Aleksandar Paroń), 5. Rano obraćenje na kršćanstvo, židovstvo i islam (Maddalena Betti), 6. Obraćenje na pokrštavanje: Češka, Poljska, Mađarska i Rusija (IX. do XII. st.) (Ivo Štefan), 7. Oblikovanje države u X. stoljeću (David Kalhous), 8. Uporišta i ranosrednjovjekovne države (Hajnalka Herold), 9. Uspon ranosrednjovjekovne aristokracije (Cosmin Popa-Gorjanu), 10. Vladari između ideala i stvarnosti (Dušan Zupka), 11. Kraljevsko vladanje (Adrien Quéret-Podesta), 12. Seosko gospodarstvo (Marek Hladík), 13. Zanatstvo, kovanice i trgovina (900.–1300.) (Dariusz Adamczyk), 14. Mjesta i gradovi (Laurențiu Rădvan), 15. Gospodari, seljaci i robovi (Cameron Sutt), 16. Žene i djeca (Sébastien Rossignol), 17. Židovi, Armenci i muslimani (Boris Stojkovski), 18. Crkveni ustroj (Dariusz Andrzej Sikorski), 19. Svetci i moći (Paweł Figurski i Grzegorz Pac), 20. Krivovjerje i pučka vjerovanja (Kirił Marinow i Jan Mikołaj Wolski), 21. Križarski ratovi i istočna Europa (Aleksandar Uzelac), 22. Baltički križarski ratovi (1147.-1300.) (Gregory Leighton), 23. Politička i praktična pismenost (Mirjana Matijević Sokol), 24. Pravo (Ivan Aleksandrov Biljarski), 25. Pisanje povijesti (Timofej V. Guimon i Aleksej S. Ščaveljev), 26. Hagiografija (Stefan Rohdewald), 27. Velebno graditeljstvo (Alice Isabella Sullivan), 28. Velebna umjetnost (Maria Alessia Rossi), 29. Nove sile – Srbija i Bugarska (Francesco Dall’Aglio) i 30. Mongoli u istočnoj Europi (Roman Hautala).

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic