Objavljeno: 13. 11. 2021. u 23:05
Administrator

Poštovani i dragi studentice i studenti,

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 12. studenoga 2021. Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznoga testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine, br. 121/21). Odluka je objavljena 12. studenoga 2021. i stupa na snagu u utorak 16. studenoga 2021.

Odluka se ne primjenjuje na studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija i na pratnju studenata s invalidnošću (točka IX. redak 6.). Sukladno točki IX. retku 2. te odluke, Dekanski kolegij na 55. sjednici održanoj 13. studenoga 2021. odlučio je da se od studenata Fakulteta hrvatskih studija ne će zahtijevati predočenje dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju na bolest COVID-19. Naime, od proglašenja epidemije u Hrvatskoj, prije više od dvadeset mjeseci (11. ožujka 2020.), incidencija zaraze među članovima fakultetske zajednice Hrvatskih studija zbog uzorne discipline i primjene protuepidemijskih mjera konstantno i bitno je niža nego u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj.

Kolegij je k tomu ocijenio da bi podvrgavanje 1443 studenta Fakulteta hrvatskih studija tomu režimu radi ulaska u šest zgrada i 21 predavaonicu Fakulteta u kojima se održava nastava vremenski, fizički i kadrovski bilo neprovedivo i nesvrhovito.

Budući da se cijepljeni osjećaju zaštićenije i opuštenije, a cijepljenje postojećim cjepivima na žalost dokazano ne stvara trajnu otpornost na zarazu i ne sprječava prenošenje virusa SARS-CoV-2, čekanje u redovima na predočenje digitalne potvrde o cijepljenju moglo bi biti upravo izvor zaraze.

Konačno, pohađanje nastave studentova je obveza, a država tom odlukom nije zajamčila naknaditi troškove testiranja za potrebe ulaska na nastavu, pa bi nametanje obveze testiranja studentima znatno ugrozilo studentski standard i financijsku održivost.

S obzirom na to da je očita namjera Odluke poticanje pučanstva na cijepljenje, Dekanski kolegij podsjeća kako Ustav Republike Hrvatske određuje: „Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima“ (čl. 23.). Sagledana u kontekstu znanstvenih dvojbi o učinkovitosti cjepiva kao i činjenice da zarazu prenose i cijepljene i necijepljene osobe ta ustavna odredba ima posebnu težinu.

Zaposlenici Fakulteta obvezni su se dva puta tjedno testirati ili predočiti dokaz da su izuzeti od te obveze.

Na Fakultetu se svakodnevno prati epidemiološko stanje. Najbolja je vijest da zbog savjesnosti članova fakultetske zajednice na našem visokom učilištu nije utvrđen ni jedan prijenos zaraze. Želimo očuvati taj dobar glas sigurnoga mjesta za studiranje. Djelatnici Fakulteta u stalnom su kontaktu s Uredom za zaštitu zdravlja studenata Sveučilišta u Zagrebu. Dekanski kolegij ponovo je odao priznanje studentima i nastavnicima koji provode točke 4.–8. Naputka Fakultetskoga vijeća od 6. rujna 2021.

Još jednom želim zahvaliti studentima, nastavnom i administrativnom osoblju na dosad iskazanom odgovornom ponašanju. Ustrajmo! Najbolje što možemo činiti jest: imati otvorene prozore na početku svakoga sata, držati razmak i ne malaksati vedrinom.

dekan Ivo Džinić

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic