Noviji radovi nastavnika

2013

 • Barišić, Rudolf, Petar Bakula kao pisac Acta capitularia, Zbornik o Petru Bakuli. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Opus fra Petra Bakule" / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013. 463-474.
 • Zbornik o Petru Bakuli. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Opus fra Petra Bakule" / Knezović, Pavao; Jerković, Marko (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013.
 • Knezović, Pavao. Bakulina trojezičnost // Zbornik o Petru Bakuli. Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Opus fra Petra Bakule" / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 39-74.
 • Vrbanus, Milan; Demo, Šime. Izvještaj o društvenim prilikama u Požeškoj kotlini iz 1698. godine. // Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 13 (2013); 317-387
 • Demo, Šime. When Latin gets sick: mocking medical language in macaronic poetry // Proceedings from the International Conference The Language of Medicine – from Its Genesis to the Culture and Ethics of Communication / Gjuran-Coha, Anamarija ; Krišković, Arijana (ur.). Rijeka, 2013. 31-54.

2012

 • Barišić, Rudolf. Početak školovanja bosanskih klerika na učilištima Habsburške Monarhije // Zbornik o Mati Zoričiću: Zbornik radova sa znanstvenog skupa / Knezović, Pavao, Jerković, Marko (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 179-201.
 • Radoš, Lucija. Latinistička književna produkcija franjevaca u 18. stoljeću // Zbornik o Mati Zoričiću : Zbornik radova sa znanstvenog skupa / Pavao Knezović i Marko Jerković (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 203-219.
 • Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama. Knjiga II (1788.-1820.) / Demo, Šime; Gregl, Mislav; Matasović Rupnik, Maja; Tvrtković, Tamara; Vrbanus, Milan (ur.). Našice - Slavonskih Brod - Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zavičajni muzej Našice, 2012.
 • Knezović, Pavao. Studij bogoslovije u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji 1860.-1945. Mostar: Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM - Franjevačka knjižnica Mostar, 2012.
 • Zbornik o Mati Zoričiću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća" / Knezović, Pavao; Jerković, Marko (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2012.
 • Knezović, Pavao; Ostojić, Jelena, Fra Nikolin latinizam // Fra Nikola Šimović - poglavar i graditelj u prigodi 100. obljetnice smrti (1912.- 2012.), Zbornik radova sa znanstvenog simpozija, (priredio Robert Jolić), / Jolić, Robert (ur.). Mostar: Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM - Franjevačka knjižnica Mostar, 2012. Str. 165-177.
 • Knezović, Pavao. Zoričićev Bogoljubni nauk i njegovi izvori. // Kroatologija. 3. (2012), 2.; 1-39.
 • Demo, Šime. Time for a revision? The syntax of the simple sentence in Latin Grammar, by Gortan et al. // Systasis. 20 (2012).

2011

 • Barišić, Rudolf; Jerković, Marko. Vjerske prilike na zapadnom obodu Osmanskoga carstva za života Ivana Ančića // Zbornik o Ivanu Ančiću / Knezović, Pavao (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 9-30.
 • Radoš, Lucija. Latinska poezija Franje Klohammera. // HUM: časopis Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 7 (2011); 239-259.
 • Gregl, Mislav; Matasović, Maja; Tvrtković, Tamara. Priča o Opatičkoj 10 // Pola stoljeća prošlosti: Hrvatski institut za povijest (1961.-2011.) / Radelić, Zdenko; Turkalj, Jasna (ur.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011. Str. 187-216.
 • Kurelac, Iva; Tvrtković Tamara. Biskup o biskupu: Kritika Foscove analize i transkripcije oporuke Ivana Tomka Mrnavića. // Historijski zbornik. 1 (2011); 29-46
 • Tvrtković, Tamara. Zagonetno autorstvo ili zbrka među rukopisima: Prodromon et una generalis Illyrici descriptio. // Povijesni prilozi. 41 (2011); 189-201
 • Knezović, Pavao. Latinski u Porta caeli et vita aeterna Ivana Ančića // Zbornik o Ivanu Ančiću - Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Fra Ivan Ančić Dumljanin, 1624.- 1685.", / Knezović, Pavao (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 185-199.
 • Knezović, Pavao; Demo, Šime. Latinitet u Hercegovini prije 1852. godine // Hum i Hercegovina kroz povijest, knj. I - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa. / Lučić, Ivica (ur.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011. Str. 601-626.
 • Demo, Šime. Latinski jezik kao nadnacionalni element u Hrvatskoj: primjer jezičnih priručnika // Etnicita Slovanského aréalu: Historické promĕny a současný stav / Kedron, Kateřina; Příhoda, Marek (ur.). Praha: Červený Kostelec, 2011. Str. 51-66.
 • Demo, Šime. Forsitan superflua sunt – Ančićev Thesaurus perpetuus i jezična pragmatika // Zbornik o Ivanu Ančiću / Knezović, Pavao (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji, 2011. 267-282.

2010

 • Barišić, Rudolf. Rafael Levaković i crkvena unija // Zbornik o Rafaelu Levakoviću / Knezović, Pavao (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2010. 47-81.
 • Radoš, Lucija. Krčelićev odnos prema Levakovićevom spisu De ecclesiae Zagrabiensis fundatione // Zbornik o Rafaelu Levakoviću / Pavao Knezović (ur.). Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2010. 261-274
 • Radoš, Lucija. Potius moriar quam ut meam fidem Christianam deseram: prisilno poturčivanje katoličkih djevojaka u Bosni u prvoj polovici 18 st. na primjeru manifesta katolika iz Jajca // Rama-nekoć i danas / Josip Grubeša (ur.). Prozor-Rama: Matica hrvatska Prozor-Rama, 2010. 63-78.
 • Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama knjiga I (1739.-1787.) / Demo, Šime; Matasović Rupnik, Maja; Tvrtković, Tamara; Vrbanus, Milan (ur.). Našice, Slavonski Brod, Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Zavičajni muzej Našice, 2010.
 • Tvrtković, Tamara. Hrvatski latinitet (neke mogućnosti primjene u nastavi). // Latina&Graeca, Nova serija. 17 (2010); 89-101.
 • Knezović, Pavao. Opiranje pavlina dolasku franjevaca u Čakovec // 350 godina franjevaca u Čakovcu. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa / Hranjec, Stjepan; Bakoš-Kocijan, Jasminka (ur.). Čakovec: Franjevački samostan u Čakovcu, 2010. Str. 49-62.
 • Knezović, Pavao. Župa Rama u apostolskim izvješćima (1) // Rama - nekoć i danas : Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa. / Grubeša, Josip (ur.). Prozor - Rama: Matica hrvatska Prozor - Rama, 2010. Str. 37-62.
 • Knezović, Pavao. Franjevačka teologija u Mostaru - prva visokoškolska ustanova u Hercegovini // Korijeni i perspektive visokoga obrazovanja u Hercegovini. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga u organizaciji Sveučilišta u Mostaru na Filozofskom fakultetu u Mostaru 22. svibnja 2009. / Majstorović, Vlado ; Juka, Slavica (ur.). Mostar : Sveučilište u Mostaru, 2010. Str. 141-172.
 • Knezović, Pavao. Pjesništvo na latinskom sutjeških franjevaca // Zbornik radova - Stoljeća Kraljeve Sutjeske / Marko Karamatić (ur.). Kraljeva Sutjeska - Sarajevo: Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska / Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, 2010. Str. 471-506.
 • Knezović, Pavao. Opis i njegove funkcije u prozi Rafaela Levakovića // Zbornik o Rafaelu Levakoviću - Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Fra Rafel Levaković". / Knezović, Pavao (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2010. Str. 229-240.
 • Knezović, Pavao. Il mondo antico e l'uso del latino nell'opera letteraria di Ivo Andrić // Plurilinguismo nelle letterature slave / Ferluga Petronio, Fedora (ur.). Trieste, Italia: Italo Svevo, 2010. Str. 91-109.
 • Demo, Šime. Tijesne klasične cipele: Leksik u latinskim djelima Rafaela Levakovića // Zbornik o Rafaelu Levakoviću: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Fra Rafael Levaković" / Knezović, Pavao (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2010. 195-207.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic