Typology of Migration
Code: 194401
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Tado Jurić
Lecturers: dr. sc. Monika Balija - Seminar
Take exam: Studomat
English level:

0,0,0

The lecturer is not able to offer courses in English at this time.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
  1. Mesić, Milan, Međunarodne migracije: tokovi i teorije, Filozofski fakultet, Zagreb, 2002.
  2. Tado Jurić (2018.), Iseljavanje Hrvata u Njemačku. Gubimo li Hrvatsku, Školska knjiga, Zagreb, 2018. (odabrana poglavlja)
Optional literature:
  1. Akrap, Anđelko i Strmota, Marin (2015): Veliki iseljenički valovi iz Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća u zborniku: Hrvatska izvan domovine, Sopta, Marin ; Maletić, Franjo ; Bebić, Josip (ur.). Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.
  2. Božić, Saša, Etničnost migrantskih zajednica: nastajanje novih manjina, u: Čičak-Chand, Ružica (ur.) Etničnost, nacija, identitet: Hrvatska i Europa, IMIN, HSD, Jesenski i Turk, Zagreb, 1998, str. 85-100.
  3. Božić, Saša, Uloga dijaspore u procesu transnacionalizacije, Revija za sociologiju 32(3-4): 117-132, 2001.
1. semester
POV (3517) - izborni TZP - Regular studij - History
PSI (2980) - izborni TZP - Regular studij - Psychology
SOC (2960) - izborni TZP - Regular studij - Sociology

2. semester
KRO (3001) - izborni TZP - Regular studij - Croatology
Mandatory course - Regular studij - Demography and Croatian Diaspora
POV (3517) - izborni TZP - Regular studij - History
PSI (2980) - izborni TZP - Regular studij - Psychology
SOC (2960) - izborni TZP - Regular studij - Sociology

3. semester
KRO (3001) - izborni TZP - Regular studij - Croatology
POV (3517) - izborni TZP - Regular studij - History
FIL (17084) : Izborni TZP - Regular studij - Philosophy and Culture
SOC (2960) - izborni TZP - Regular studij - Sociology

4. semester
KRO (3001) - izborni TZP - Regular studij - Croatology
POV (3517) - izborni TZP - Regular studij - History
FIL (17084) : Izborni TZP - Regular studij - Philosophy and Culture
SOC (2960) - izborni TZP - Regular studij - Sociology

5. semester
POV (3517) - izborni TZP - Regular studij - History
SOC (2960) - izborni TZP - Regular studij - Sociology

6. semester
POV (3517) - izborni TZP - Regular studij - History
SOC (2960) - izborni TZP - Regular studij - Sociology
Consultations schedule:
  • dr. sc. Monika Balija:

    Mondays, 11:00 a.m. - 12:00 a.m. or according to prior notice by e-mail.

    Location: 716 (zgrada 77)
News

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS