KROATOLOGIJA Časopis za hrvatsku kulturu, društvo i povijest
 

 


 

  • E-pošta: kroatologija.casopis@fhs.hr
  • Izdavač: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
  • Glavni urednik: Vlatko Smiljanić, vršitelj dužnosti

Kroatologija je interdisciplinarni časopis Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Časopis je usmjeren na objavljivanje znanstvenih radova iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Kroatologija također objavljuje tematske cjeline, intervjue, izvješća o znanstvenim skupovima, razmatranja, apologije, polemike, eseje, osvrte, nekrologe, recenzije i iznimno prijevode radova sa stranih jezika. Uredništvo zaprima isključivo neobjavljene rukopise. Uredničko vijeće časopisa Kroatologija pridržava se visokih etičkih i znanstvenih standarda u znanstvenom publiciranju. Časopis Kroatologija pripada u A2 kategoriju znanstvenih časopisa za društveno i A2 kategoriju znanstvenih časopisa za humanističko područje. Članci objavljeni od 2023. godine referiraju se u sljedećim znanstvenim bazama: Crossref, Index Copernicus International i ERIH PLUS.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka

Prva godina izlaženja: 2010.

Učestalost izlaženja: 2 puta godišnje

Područja pokrivanja: Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Kroatologija, Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Religijske znanosti (interdisciplinarno polje), Etnologija i antropologija, Arheologija, Znanost o umjetnosti, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Teologija, Filozofija, Humanističke znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Politologija, Pravo, Ekonomija, Društvene znanosti

Uključen u Hrčak: 26.10.2010.

Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS