KROATOLOGIJA (časopis)
 

 

 

Kroatologija je interdisciplinarni časopis Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Časopis je usmjeren na objavljivanje znanstvenih radova iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Kroatologija također objavljuje tematske cjeline, intervjue, izvješća o znanstvenim skupovima, razmatranja, apologije, polemike, eseje, osvrte, nekrologe, recenzije i iznimno prijevode radova sa stranih jezika. Uredništvo zaprima isključivo neobjavljene rukopise. Uredničko vijeće časopisa Kroatologija pridržava se visokih etičkih i znanstvenih standarda u znanstvenom publiciranju. Časopis Kroatologija pripada u A2 kategoriju znanstvenih časopisa za društveno i A2 kategoriju znanstvenih časopisa za humanističko područje.

Članci objavljeni od 2023. godine referiraju se u sljedećim znanstvenim bazama:

  • Asos İndeks
  • Crossref (za DOI identifikator)
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
  • HRČAK
  • Index Copernicus International
  • European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH PLUS)
  • Root Society for Indexing and Impact Factor Service (ROOT Indexing)

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka

Prva godina izlaženja: 2010.

Učestalost izlaženja: 2 puta godišnje

Područja pokrivanja: Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Kroatologija, Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Religijske znanosti (interdisciplinarno polje), Etnologija i antropologija, Arheologija, Znanost o umjetnosti, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Teologija, Filozofija, Humanističke znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Politologija, Pravo, Ekonomija, Društvene znanosti

Uključen u Hrčak: 26.10.2010.

Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

 

IMPRESSUM

Glavna urednica

Karolina Vrban Zrinski (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Izvršni urednik

Vlatko Smiljanić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Tajnik

Danijel Jurković (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Uredničko vijeće

Lovorka Brajković (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Stjepan Ćosić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Katarina Dadić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Ivo Džinić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Viktoria Franić Tomić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Wollfy Krašić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Danijel Labaš (Hrvatsko katoličko sveučilište), María Florencia Luchettti (Institut za migracije i narodnosti), Stipan Tadić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Sanja Vulić Vranković (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Dario Vučenović (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Urednički savjet

Leopold Auburger (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, München), Artur Rafaelovič Bagdasarov (Moskva), Ante Bežen (Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Zagreb), Josip Bratulić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Ante Bežen (Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Zagreb), Igor Čatić (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), Ante Čović (Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb), Ante Čuvalo (Sveučilište u Ohiou, Chicago), Stjepan Damjanović (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Piotr Dyczek (Sveučilište u Varšavi), Ivana Franić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Vladimir Peter Goss (Sveučilište u Rijeci), Mario Grčević (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Vinko Grubišić (Sveučilište u Waterloou), Jadranka Gvozdanović (Sveučilište u Heidelbergu), Henrik Heger Juričan (Sveučilište Sorbona, Pariz), Georg Holzer (Sveučilište u Beču), Željko Holjevac (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb), Tomasz Jasiński (Sveučilište u Poznańu), Jasna Jeličić Radonić (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Alojz Jembrih (Fakultet hrvatskih studija Sveučilište u Zagrebu), Mislav Ježić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Zorka Kinda-Berlakovich (Sveučilišna škola za učitelje, Gradišće), Krunoslav Matešić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Mirjana Matijević Sokol (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Slobodan Prosperov Novak (Sveučilište u Zagrebu), Šimun Novaković (Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo), István Nyomárkay (Sveučilište Eötvös Loránd, Budimpešta), Ludwig Steindorff (Sveučilište Christian-Albrechts, Kiel), Ljiljana Šarić (Sveučilište u Oslu), Stjepan Šterc (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), Stanislav Tuksar (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Bogusław Michał Zieliński (Sveučilište u Poznańu)

Lektura i korektura na hrvatskomu jeziku

Josip Periša (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

Lektura i korektura na stranomu jeziku

Tomislav Branđolica (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

UDK klasifikacija

Ružica Bešlić Grbešić


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS