Obavijesti
Objavljeno: 5. 10. 2021. u 15:48
Uređeno: 5. 10. 2021. u 21:53
Petar Šarić
Objavljeno: 2. 7. 2021. u 20:22
Uređeno: 12. 7. 2021. u 17:32
Petar Šarić
Objavljeno: 31. 5. 2021. u 16:36
Uređeno: 12. 6. 2021. u 18:10
Petar Šarić
Objavljeno: 19. 1. 2021. u 21:15
Uređeno: 19. 1. 2021. u 22:05
Petar Šarić
[POMOĆ KOLEGAMA POGOĐENIM U POTRESU]...

Crvene i žute oznake postale su simbol ogromnog gubitka i slomljenih srca s područja pogođenog potresom, a te nepogode nisu zaobišle ni nekolicinu naših kolega i prijatelja. Šteta koju su pretrpjeli na vlastitim domovina nezanemariva je i svaki pokušaj sanacije će biti financijski iscrpan. Kontaktirali smo sve kolege s potresom pogođenog područja, onima koji su nam se javili, fakultet je osigurao informatičku opremu. Kontaktiranjem kolega došli smo do informacija kome je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija.

Stoga Vam ovom prilikom uz poziv na solidarnost i dobru volju prilažemo podatke za uplatu od tri kolegice koje su u potresu pretrpjele znatnu materijalnu štetu:

1. Asja Bužimkić

IBAN: HR7223400093234022292

2. Darija Pranjić

IBAN: HR7023600003243763015

3. Marija Hrvoić

IBAN: HR3124020063209475330

Opis plaćanja: Donacija za oporavak od potresa

Objavljeno: 7. 12. 2020. u 18:18
Petar Šarić
Studentski zbor Fakulteta hrvatskih...

Dragi studenti,

S obzirom da smo prešli na online nastavu, svjesni smo da nismo svi u jednako povoljnoj situaciji. Među nama postoje kolege koji ne mogu pratiti nastavu jer nemaju za to adekvatne uvjete. Stoga Studentski zbor namjerava uložiti raspoloživa sredstva za nabavu tableta kako bi se jednom dijelu studenata koji se nalaze u  financijski nepovoljnoj situaciji omogućilo praćenje online nastave.

Tablete bi po završetku akademske godine studenti očistili i vratili kako bi ih i u budućnosti drugi studenti mogli iskoristiti.

Kada utvrdimo koliko je potrebitih studenata, kupit ćemo tablete. Stoga ovom prilikom pozivamo studente kojima treba tablet da bi mogli pratiti online nastavu da se jave isključivo predsjedniku Petru Šariću na mail psaric@hrstud.hr kako bi njihovo ime bilo poznato samo njemu. Čuvat će se privatnost svih studenata koji se jave. Napominjemo da su sredstva na raspolaganju ograničena.

Objavljeno: 27. 10. 2020. u 20:14
Uređeno: 27. 10. 2020. u 23:05
Petar Šarić

U listopadu 2020. godine Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija inicirao je postupak izbora studentskog pravobranitelja i zamjenika studentskog pravobranitelja. Kao članovi povjerenstva za odabir studentskog pravobranitelja i zamjenika studentskog pravobranitelja bili su imenovani studenti Petar Šarić, Korina Grbeša i Marija Barić Đurđević. Nakon obavljenog intervjua sa svim kandidatima napravljen je izvještaj na temelju kojeg je donesena odluka da će u akademskoj godini 2020./2021. funkciju studentskog pravobranitelja obavljati Katarina Dogan, a funkciju zamjenika studentskog pravobranitelja Ana Tušek. U ovoj objavi nalazi se detaljni izvještaj i komentar izbornog povjerenstva.

Objavljeno: 9. 7. 2020. u 17:13
Marija Barić Đurđević
Izabran predsjednik Studentskoga...
Objavljeno: 17. 4. 2020. u 22:24
Uređeno: 17. 4. 2020. u 22:27
Marija Barić Đurđević
Objavljeno: 11. 3. 2020. u 12:45
Administrator
Objavljeno: 4. 3. 2020. u 16:10
Administrator
Objavljeno: 8. 1. 2020. u 12:03
Uređeno: 8. 1. 2020. u 12:04
Marija Barić Đurđević
Objavljeno: 30. 12. 2019. u 10:35
Uređeno: 30. 12. 2019. u 10:36
Marija Barić Đurđević
Objavljeno: 10. 12. 2019. u 17:53
Administrator
Objavljeno: 18. 11. 2019. u 14:27
Uređeno: 18. 11. 2019. u 14:37
Marija Barić Đurđević
Objavljeno: 18. 10. 2019. u 18:25
Marija Barić Đurđević
Katarina Dogan izabrana za novu...
Objavljeno: 17. 10. 2019. u 16:26
Uređeno: 17. 10. 2019. u 16:48
Marija Barić Đurđević
Konstituiran novi Studentski zbor...

Dana 30. 9. 2019. održana je prva, konstituirajuća sjednica Studentskoga zbora Hrvatskih studija na kojoj se birao predsjednik, potpredsjednik te tajnica.

Objavljeno: 28. 2. 2019. u 15:52
Josip Papak
Objavljeno: 20. 7. 2018. u 14:31
Administrator
Objavljeno: 16. 10. 2017. u 12:28
Darko Čokor
Objavljeno: 13. 10. 2017. u 15:07
Darko Čokor
Objavljeno: 1. 12. 2013. u 11:57
Uređeno: 19. 5. 2014. u 17:05
Administrator

Studentski zbor Hrvatskih studija podružnica je Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i sastoji se od 12 studenata Hrvatskih studija, pod kojim djeluje i Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu. Studenti biraju 10 predstavnika s preddiplomskog i diplomskog studija te 2 studenta s poslijediplomskog studija. Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija koja jedina legalno i legitimno zastupa interese ukupne studentske populacije na svim razinama. Izbori za studentske predstavnike se održavaju svake dvije godine, koliko i traje mandat izabranih. Član se postaje većinskim dijelom glasova, a za mjesto člana mogu konkurirati studenti svih smjerova i godina.

Trenutno ulogu predsjednika i predstavnika fakulteta na Sveučilištu obnaša kolega Papak Josip, a potpredsjednika i zamjenika predstavnika kolega Perko Dean.

U znanstveno-nastavničko vijeće izabrani su sljedeći predstavnici: Beljo Mijo, Husić Marta, Papak Josip, Pavković Marija i Široki Ivana.

Opće obveze studentskog zbora, propisane Zakonom o Studenskom zboru i drugim studenskim organizacijama (NN 71/07) su slijedeće:

- bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela drugih visokih učilišta,
- bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište,
- donosi plan i program rada studentskog zbora,
- imenuje studentskog pravobranitelja (na HS – kolegica Jakopec Valentina),
- brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
- predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
- potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
- donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno,
- obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.

Kontaktirati nas možete na szbor.hs@gmail.com.
Naša FB stranica je https://www.facebook.com/szborhs

Također nam se možete javiti i osobno svaki ponedjeljak u prostorijama Studentskog zbora u zgradi udruga Hrvatskih studija od 15:00 do 15:30.

Studentski predstavnici:

Mijo Beljo – diplomski studij povijesti, 2. godina (mijobeljocorica@gmail.com)
Davor Dubravić – preddiplomski studij psihologije, 3. godina (lifelessgiraffe@gmail.com)
Laura Frapporti – preddiplomski studij psihologije, 3. godina (laura.frapporti@gmail.com)
Jelena Gazivoda – poslijediplomski studij kroatologije (jelena.gazivoda@gmail.com)
Antonia Glavan – preddiplomski studij komunikologije i sociologije, 2. godina (glavanan@gmail.com)
Marta Husić – poslijediplomski studij povijesti (marta.husic@gmail.com)
Dino Jelinić – diplomski studij povijesti i kroatologije, 2. godina (dinojelinich@gmail.com)
Josip Papak – preddiplomski studij povijesti, 3. godina (papak.josip@gmail.com)
Marija Pavković – preddiplomski studij sociologije, 3. godina   (marijapavkovic5@gmail.com)
Dean Perko – preddiplomski studij povijesti i kroatologije, 3. godina (dean.perko@gmail.com)
Petra Šimčić – preddiplomski studij psihologije, 3. godina (petra.simcic.psih@gmail.com)
Ivana Široki – preddiplomski studij kroatologije i povijesti, 2. godina (ivansiroki11@gmail.com)

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic