Srednjovjekovna filozofija
Šifra: 227453
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anto Gavrić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Srednji vijek je filozofijski iznimno važno razdoblje od V. do XV. stoljeća, bogato brojnim raspravama čije je proučavanje nužno za razumijevanje razvitka filozofijske misli, a time i za suvremena filozofska tematiziranja. Naime, sučeljavanja između grčke racionalnosti te judeo-kršćanskoga i islamskoga vjerovanja preoblikovalo je filozofsko propitkivanje, otvarajući nova obzorja i nove perspektive. Povijest srednjovjekovne filozofije proučava dokumente i spise koji su prenijeli misao srednjega vijeka i tumači njihov odnos s kulturnim datostima toga razdoblja, kako bi ih se učinilo plodonosnijim za bolje razumijevanje razvoja zapadne filozofije.
Približiti mislioce koji su od velikoga filozofskoga zanimanja izradili sustave te se mogu smatrati predstavnicima najvažnijih rezultata do kojih je došla interakcija između filozofije i teologije: Augustin, Boetije, Pseudo-Dionizije, Anselmo, Bernard iz Clairvauxa, Majmonid, Avicena, Averroes, Albert Veliki, Toma Akvinski, Bonaventura, Ivan Duns Škot i Vilim Occam.
Dati uvod u široko područje filozofskih disciplina: logike, kozmologije, metafizike, etike, estetike, antropologije, političke filozofije i dr.
Predavanja uključuju obradu tematskih cjelina s kratkim povijesnim kontekstom, čitanje izvornih tekstova i kritičke rasprave.
Upoznati studente s najznačajnijim školama i najvažnijim autorima srednjega vijeka, raznolikošću njihova učenja i promišljanja o najznačajnijim filozofijskim temama, bitnim pojmovima i definicijama, raznolikošću pristupa i promišljanja, značajem srednjovjekovne filozofije za razumijevanje znanstvene kulture Zapada te njezinom aktualnošću i značajem za suvremena filozofijska tematiziranja.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. Opisati osnovne probleme kojima se bave različite filozofske discipline, definirati ih i reproducirati koristeći filozofsko pojmovlje.
2. Usporediti različite filozofske pravce te identificirati uzročno-posljedične odnose koji su doveli do oblikovanja filozofske misli kroz povijest.
3. Povezivati filozofske ideje i učenja s filozofima kojima pripadaju.
4. Kritički se odnositi prema raznim filozofijskim koncepcijama i usmjerenjima te u tom smislu zauzeti vlastito stajalište.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
1. Navesti i objasniti škole i filozofske struje u srednjem vijeku.
2. Istaknuti i analizirati značajnije filozofe i važnija djela te objasniti kako se prenosilo znanje, kako su cirkulirala djela autora.
3. Objasniti ključne pojmove i definicije te prikazati njihov razvoj i recepciju.
4. Rekonstruirati i vrjednovati važnije teze i teme.
5. Razlikovati i vrjednovati iznesene razloge u srednjovjekovnoj metodi rasprava (quaestiones disputatae).

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje: upućivanje u srednji vijek
2. Zašto proučavati srednjovjekovnu filozofiju?
3. Sreća - Boetije, Utjeha filozofije
4. Lijepo
5. Koncepcije ljubavi
6. Vrijeme
7. Filozofija jezika
8. Knjiga - religije
9. Čovjek - antropološke formulacije
10. Metafizika osobe
11. Status metafizike
12. Transcendentali
13. Metafizika i Bog
14. Politička filozofija
15. Aktualnost srednjovjekovne filozofije
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija i kultura
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija

4. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic