Sociološke teorije 1
Šifra: 46228
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marica Marinović Golubić
Izvođači: Marija Zelić, mag. soc. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni je cilj kolegija osposobiti studente i studentice da samostalno i kritički tumače društvene fenomene pomoću analitičkih oruđa koje nude obrađivane teorije. Pri tome se poseban naglasak stavlja na sintetiziranje znanja, tj. kritičko prosuđivanje i povezivanje različitih teorijskih pristupa. Studentice i studenti će biti potaknuti da kroz prizmu obrađivanih teorija prepoznaju društvene probleme kao istraživačke teme, te da razmišljaju o tome kako bi se koncepti i teorije o kojima čitaju u sklopu kolegija mogli primijeniti na suvremeno hrvatsko društvo.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Cvjetičanin, Veljko i Rudi Supek; Emile Durkheim i francuska sociološka škola (Sociološka hrestomatija.).; Zagreb: Naklada Ljevak (2003), str. 7-100; 186-324, , , .
  2. , Durkheim, Emile; Pravila sociološke metode.; Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo (1999), str. 21-56; 89-130, , , .
  3. , Đurić, Mihailo; Sociologija Maxa Webera (Sociološka hrestomatija); Zagreb: Naprijed (1987), str. 7-198, , , .
  4. , Kalanj, Rade; Suvremenost klasične sociologije; Zagreb: Politička kultura. (2005), str. knjiga, , , .
  5. , Katunarić, Vjeran; Teorija društva u Frankfurtskoj školi (Sociološka hrestomatija); Zagreb: Naprijed (1990), str. 7-134; 156-207, , , .
Preporučena literatura:
  1. , Kuvačić, Ivan; Funkcionalizam u sociologiji; Zagreb: Naprijed (1990), str. 7-84; 181-191; 327-345, , , .
  2. , Marx, Karl i Friedrich Engels; Rani radovi; Zagreb: Naprijed (1985), str. 5-38; 189-258; 355-428, , , .
  3. , Parsons, Talcott; Društva: evolucijski i poredbeni pristup.; Zagreb: August Cesarec (1991), str. 9-45; 156-180, , , .
  4. , Ritzer, George; Suvremena sociologijska teorija; Zagreb: Globus (1997), str. 1., 2., 3., i 4. poglavlje, , , .
  5. , Weber, Max; Metodologija društvenih nauka; Zagreb: Globus (1989), str.. 21-84; 157-251, , , .
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Položen : Sustavna sociologija 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic