Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske
Šifra: 227876
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači: dr. sc. Milan Bošnjak - Seminar

dr. sc. Milan Bošnjak - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Unatoč značajnom i plodonosnom radu brojnih hrvatskih književnih povjesničara i teoretičara, integriranje hrvatske književnosti nastale izvan Hrvatske u jedinstveni korpus hrvatske književnosti, započeto uspostavom suvremene hrvatske države, još uvijek nije dovršeno, nego se i nadalje trebaju poduzimaju kontinuirane aktivnosti s tim ciljem: istraživati suvremenu književnu produkciju i kontekstualizirati je u hrvatsku književnost.
Studentima je važno omogućiti uvid u opseg i doseg tih istraživanja i ukazati im na važnost književnih djela nastalih izvan Hrvatske, kako na hrvatskome, tako i na jezicima životne sredine svojih autora: engleskome, španjolskome i njemačkome jeziku.
Izradom seminarskoga rada u kojemu će analizirati jedno od važnih djela nastalih izvan Hrvatske, studenti će i sami aktivno doprinositi integracijskim procesima hrvatske književnosti.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
prepoznati i klasificirati hrvatske književnike europskih i svjetskih referencija
interpretirati i kritički prosuđivati književni tekst
izdvojiti obilježja hrvatske kulture u dijaspori
opisati i klasificirati nasljeđe drugih kultura unutar hrvatske
kritički se odnositi prema usvojenim sadržajima i argumentirati zaključke u pisanom i usmenom obliku

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:
- opisati postojanje dva korpusa hrvatske književnosti u razdoblju 1945.-1990.
- definirati pojam hrvatska e/migrantska književnost
- razlikovati književnost hrvatskoga iseljeništva i književnost hrvatske nacionalne manjine
- opisati fenomen hrvatske književnosti na jezicima životne sredine svojih autora: engleskome, španjolskome i njemačkome jeziku
- analizirati reprezentativna književna djela
- opisati estetiku razdoblja
- analizirati društvenu ulogu književnosti u suvremenom svijetu
- sintetizirati znanja o hrvatskoj književnosti nastaloj izvan Hrvatske od 1990. do danas

Opis sadržaja predmeta
1. Uvod u kolegij; upoznavanje sa silabom, obvezama na predmetu i predmetom proučavanja i poučavanja
2. Pregled literature o hrvatskoj književnosti nastaloj izvan Hrvatske
3. Dva korpusa hrvatske književnosti u razdoblju 1945.-1990.: jedan u domovini i jedan izvan nje
4. Pojam i značenje hrvatske e/migrantske književnosti; pisci egzilanti, pisci etničari i pisci globalisti; pisci hrvatski emigranti, pisci hrvatski službenici i pisci hrvatski migranti, odnosno potomci hrvatskih migranata
5. Kako pišu hrvatski iseljenici u 21. stoljeću
6. O čemu su pisali pripadnici hrvatske nacionalne manjine od 1990. do danas
7. Ključni autori i djela: I. Vrkljan, V. Grubišić, M. Dugeč, D. Štambuk, J. Csenar, M. Miković, T. Žigmanov, V. P. Goss, A. Polegubić, J. Župić, itd.
8. Hrvatska književnost na jezicima različitim od hrvatskoga, nekad i sad
9. Ključni autori i djela na engleskome jeziku: C. A. Brkic, J. Novakovich, S. Nović, M. H. Stefaniak, F. Pervan, itd.
10. Ključni autori i djela na španjolskome jeziku: J. Mihovilovich Hernandez, A. Skarmeta Vranicic, R. Diaz Eterovic, A. Morales Milohnic, itd.
11. Ključni autori i djela na njemačkome jeziku: J. Marinić, M. Bodrožić, N. Ljubić, N. Dragnić, itd.
12. Društvena uloga književnosti u suvremenom svijetu
13. Načini i mogućnosti afirmiranja i promoviranja suvremene hrvatske književnosti nastale izvan Hrvatske
14. Vrhunci hrvatske književnosti nastale izvan Hrvatske 1990.-2020.
15. Evaluacija kolegija
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija

2. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija

3. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija

4. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija

5. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija

6. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic