Hrvatski glagolizam
Šifra: 188080
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Žubrinić
Izvođači: prof. dr. sc. Darko Žubrinić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija

6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kroatologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 29. 5. 2022. u 17:10
Uređeno: 30. 5. 2022. u 10:50
Darko Žubrinić

Poštovani studenti,

u utorak 31. svibnja bit će na predavanjima obavljene među inim i pripreme za Završni ispit iz "Hrvatskog glagolizma", koji pokriva gradivo druge polovicu semestra (pogledajte Opširniji sadržaj obavijesti niže).

Završni ispit će biti održan u utorak 7. lipnja, od 8:30 do 10 sati, u dvorani Split.

Koncem mjeseca lipnja (28. lipnja) bit će organiziran ispit za one koji planiraju polagati gradivo cijelog smestra odjednom. Zadnji ispit će biti održan 30. kolovoza, oba od 8:30 do 10 sati.

 

Pitanja za ponavljanje (prvi dio)
 

 1. Što se može reći o glagoljici na širem području Dubrovnika?
 2. Nabrojite do pet hrvatskom glagoljicom klesanih natpisa od 10. do 13. st.
 3. Što su ligature (spojenice) u glagoljici? Navedite pet različitih ligatura. Što su Baromićeve lomljene ligature (navedite barem jedan primjer)? Tko je bio Blaž Baromić?
 4. Što je Acta croatica i zašto je ona važna? Tko je bio prvi istraživač Acta croatica? Navedite barem pet listina koje spadaju u Acta croatica.
 5. Kojeg je datuma pisana prva hrvatska tiskana knjiga - Prvotisak? Napišite taj datum glagoljicom. U kojim se zemljama nalaze sačuvani primjerci prvotiska? U kojim se gradovima i knjižnicama nalaze izvan domovine i u Hrvatskoj?
 6. Navedite nazive barem deset najvažnijih glagoljicom pisanih knjiga i rukopisa, kao i spomenika klesanih glagoljicom, te njihove odgovarajuće godine nastanke ili stoljeća nastanka.
 7. Što znače crkvenoslavenske riječi IŽE, JAŽE, JUŽE, JEŽE? Napišite ih glagoljicom.
 8. Tko je Dragutin Antun Parčić i zašto je on važan?
 9. Početak glagoljaškog Očenaša prema Jurju Slovincu glasi "Oče naš, iže jesi na nebesih, sveti se ime tvoje, pridi cesarstvo tvoje, budi volja tvoja, jako na nebesih i na zemlji." Napišite taj tekst glagoljicom. Koje su od navedenih riječi crkvenoslavenske i što znače (opisati latinicom)?
 10. Kraj glagoljaškog Očenaša prema Jurju Slovincu glasi "Hlib naš vsedanji daj nam danas i otpusti nam dlgi naše, jakože i mi otpuščaem dlžnikom našim, i ne vavedi nas v napast, na izbavi nas od zla." Napišite taj tekst glagoljicom. Koje su od navedenih riječi crkvenoslavenske i što znače (opisati ih latinicom)?
 11. Kako je Juraj Slovinac (Georges d'Esclavonie) ušao u povijest francuske književnosti? (Naputak: Juraj je za svoju mladu štićenicu - francusku benediktinku, napisao opsežan duhovni tekst. Pod kojim naslovom?)
 12. Gdje je glagoljicom pisan tekst koji detaljno opisuje bitku kod Sigeta 1566. i pogibiju Nikole Zrinskog i gdje se danas nalazi?
 13. Kako se glagoljicom pišu brojke 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19? Objasnite zašto se te brojke zovu "jedanaest", "dvanaest", ... , "devetnaest".
 14. Navedite popis svih jedanaest glagoljaških biskupija po Jurju Slovincu. Što Juraj Slovinac kaže za Istru (na latinskom jeziku)?
 15. Kada je približno i gdje klesana Bašćanska ploča? Zašto je ona važna? Kako glasi njen treći redak?
 16. Kada je otkrivena Bašćanska ploča? Kolika je približno njena širina, visina i težina? Tko su bili njeni prvi istraživači? Gdje se nalazi danas?
 17. U koliko se zemalja izvan Hrvatske čuvaju naše knjige i rukopisi pisani glagoljicom? Navedite barem deset od tih zemalja. U koliko se gradova (približno) oni nalaze?
 18. Napisati tablicu hrvatske glagoljice po Jurju Slovincu (sva 33 znaka, u s nazivima slova, njihovim glasovnim i brojčanim vrijednostima). Kada je zapis Jurja Slovinca pisan, gdje je pisan i gdje se danas nalazi? Kako u četiri riječi na latinskom jeziku Juraj Slovinac opisuje hrvatsku glagoljicu (također prevedite na hrvatski)?
 19. Što je to Azbučna molitva? Koja je ukratko njena duhovna poruka?
 20. Kako izgleda granati M na Bašćanskoj ploči? Kako izgleda glagoljicom pisano slovo M u obliku tvđave? Kako je ono nastalo iz granatog M? Koji zagrebački fakultet rabi granati M kao svoj zaštitni znak i kako on izgleda?
 21. Kako izgleda glagoljicom pisano slovo IŽE i koja joj je brojčana vrijednost? Koja zagrebačka institucija koristi to slovo kao svoj zaštitni znak?


Pitanja za ponavljanje (drugi dio)
 

 1. Nabrojite pet najstarijih glagoljičkih natpisa iz Istre. Opišite najstariji od njih.
 2. Nabrojite pet najstarijih glagoljičkih natpisa iz Rječkog zaljeva. Opišite ukratko najvažniji od njih.
 3. Nabrojite barem pet glagoljicom pisanih tekstova do uključivo 15. st. u kojima se spominje hrvatsko ime.
 4. Opišite ukratko Istarski razvod: opseg, o čemu govori i zašto je važan.
 5. Napišite svoje ime hrvatskom glagoljicom. Napišite godinu svojeg rođenja glagoljicom.
 6. Napišite imena barem pet hrvatskih glagoljaša, te za objasnite svakog zašto je značajan.
 7. Što je kolofon? Koje podatke nam daje kolofon hrvatskog prvotiska?
 8. Navedite barem tri glagoljička natpisa iz Slavonije.
 9. U čemu je važnost Dragutina Antuna Parčića? KadaPitanja za ponavljanje (prvi dio) je živio? Navedite dvije njegove najznačajnije knjige.
 10. Nabrojite barem pet hrvatskih otoka na kojima se rabila glagoljica.
 11. Nabrojite sigurno zasvjedočene glagoljaške tiskare u Hrvatskoj i kada su djelovale. Navedite imena njihovih utemeljitelja te neke od naslova objavljenih knjiga za svaku od njih.
 12. Kada i u kojem gradu je djelovala hrvatska glagoljaška tiskara u Njemačkoj. Koje su najvažnije knjige tiskane u toj tiskari?
 13. Što je glagoljaško pjevanje? Navedite nekoliko imena najznačajnijih istraživača glagoljaškog pjevanja. Navedite neke naslove glagoljaških napjeva.
 14. Koji je papa dao povlasticu glagoljanja, kada i kome? U čemu se sastoji ta povlastica?
 15. Kada i gdje je nastao zapis popa Martinca. U kojoj knjizi se nalazi i gdje se ona danas čuva? O čemu taj zapis govori?
 16. Što je inkunabula? Navedite sve glagoljicom tiskane inkunabule, s godinama nastanka.
 17. Gdje je i kada nastao Reimski evanđelistar? Od čega se sastoji? Koje narode on povezuje? Zašto se ta knjiga zove i Krunidbenom knjigom?
 18. Navedite dva najvažnija glagoljicom pisanih grafita u Istri. Kada su nastali i što je njihov sadržaj?
 19. Navedite barem pet hrvatskih gradova u kojima je nekada postojala snažna glagoljaška tradicija. Za svaki od gradova navedite neke od konkretnih dokaza o tome.
 20. (a) U čemu je značaj akademika Branka Fučića za istraživanje glagoljice. Navedite barem jednu njegovu knjigu iz tog područja. (b) U čemu je značaj akademika Eduarda Hercigonje za istraživanje glagoljice? Navedite barem dvije njegove knjige u tom području.
 21. (a) Nabrojite barem tri institucije u Hrvatskoj koje se bave proučavanjem glagoljice. (b) Navedite barem pet knjižnica i arhiva u Hrvatskoj koji čuvaju izvorne glagoljaške rukopise i knjige. (c) Navedite barem deset gradova izvan Hrvatske u kojima se nalaze hrvatske glagoljaške knjige ili rukopisi.
Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS