Gospodarski potencijali iseljeništva
Šifra: 238014
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razviti kod polaznika spoznaju o ekonomskom potencijalu hrvatskoga iseljeništva.
Detaljnije analizirati specifičnosti pojedinih iseljeničkih zajednica prema osnovnim obilježjima.
Razmotriti regionalno-ekonomski aspekt iseljavanja.
Upoznati studente s ukupnim migracijskim ciklusom: odlazak, boravak, interes za povratak, ekonomska integracija i povratak.
Razmotriti referentni krug europskih država; neto migracijsko-ekonomska bilanca.
Osposobiti studente za uključivanje u rad migracijsko-ekonomskih institucija.
Osposobiti studente za očuvanje, jačanje i razvoj ekonomskih poveznica hrvatskoga iseljeništva s Hrvatskom.
Postaviti model gospodarskoga razvoja Hrvatske prema potencijalu hrvatskoga iseljeništva.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Steći kontinuirani uvid i operativna znanja o ostvarenim ekonomskim učincima migracija na mikro i makro planu.
Usvajati svijest i znanja o važnosti gospodarskoga potencijala hrvatskoga iseljeništva i načinima njegova uključivanja u ukupni razvoj Hrvatske.
Spoznati uvjetovanost nacionalne ekonomije o iseljeničkim ulaganjima.
Steći sposobnost sinergijskoga razmišljanja i postupanja u okviru stručnih, poslovnih i javnih ekonomskih razvojnih politika.
Osposobiti studente za pripremu odgovarajućih studija i elaborata u funkciji povezivanja iseljene i domicilne Hrvatske.
Osposobiti studente za primjenu odgovarajućih metoda u postupku prikupljanja podataka, razmatranja iseljeničko-ekonomskih zakonitosti i procjene gospodarskoga učinka povezivanja.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Razvijanje znanja, sposobnosti i vještine definiranja zakonitosti i projekcijskih mogućnosti.
Definirati i prepoznati ekonomske migracijske cikluse i trendove te migracijska područja prema ekonomskim parametrima.
Definirati i objasniti iseljeničke zajednice u kontekstu njihove gospodarske uloge u državama doseljavanja.
Osposobiti polaznike za postupak prikupljanja podataka, analize i procjene gospodarske suradnje Hrvatske i zemalja sa značajnijom hrvatskom iseljeničkom populacijom.
Osposobiti polaznike za prepoznavanje i razvijanje djelokruga djelovanja hrvatskih institucija koje služe ili mogu poslužiti za gospodarsko/investicijsko povezivanje iseljeništva s Hrvatskom.

Misaone sposobnosti i vještine
Osposobiti polaznike za uočavanje gospodarskoga potencijala iseljeničke zajednice i obrazaca povezivanje s gospodarskim potrebama Hrvatske.
Uočiti područja mogućega granskoga gospodarskoga povezivanja iseljeništva i Hrvatske

Praktične sposobnosti i vještine
Uočiti i prepoznati ekonomsko-iseljeničke trendove i razvojne cikluse.
Uočiti, povezati, objasniti i razvijati modele gospodarskoga povezivanje Hrvatske i iseljeničke zajednice.
Prepoznati regionalna područja iseljavanja i njihove ekonomske uzroke i specifičnosti
Prepoznati i potencirati moguća povezivanja iseljeničkih zajednica među sobom i hrvatskim s političko-ekonomskim institucijama.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje
2. Gospodarski iseljenički potencijal - granski aspekt
3. Gospodarski iseljenički potencijal - prostorni aspekt
4. Suvremeni gospodarski razvojni modeli - analiza stanja u Hrvatskoj, EU i zemljama iseljavanja
5. Iseljeničke doznake i pitanje socijalnoga mira
6. Investicijska ulaganja iz hrvatskoga iseljeništva
7. Partnerske institucije - vanjsko okruženje i hrvatska pozicija
8. Komparativna analiza referentne države i ekonomskih doktrina
9. Hrvatski potencijalni gospodarski razvojni modeli
10. Hrvatske gospodarsko-iseljeničke posebnosti
11. Poticanje povratka-porezni i ostali poticajni modeli
12. Multidisciplinarni pristup gospodarsko-iseljeničkoj problematici
13. Partnerski odnosi i obrasci - institucije, mediji, županije, lokalna samouprava...
14. Komunikacijsko djelovanje
15. Zaključno predavanje
Ishodi učenja:
Literatura:
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic