Demografija 2
Šifra: 194395
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Akrap
Izvođači: prof. dr. sc. Anđelko Akrap - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pružiti interdisciplinarna znanja nužna u proučavanju problematike razvoja stanovništva i njegovih implikacija na ukupni društveno-gospodarski razvoj.
Osposobiti studente odgovarajućim konceptualnim i analitičkim alatima u proučavanju stanovništva.
Pružiti mogućnost za razvoj i primjenu ovih alata u rješavanju problema.
Osposobiti znanjem i razumijevanjem odnosa između kretanja stanovništva i gospodarskih, društvenih i geografskih procesa.
Razviti vještine i kompetencije za uspješno provođenje primarnih istraživanja vrijednih objavljivanja u području demografije.

Stečenim znanjem, razumijevanjem i kompetencijama očekuje se da će studenti biti sposobni:
- Formulirati relevantna demografska istraživanja i hipoteze.
- Povezati teoriju i demografske metode prikladne za određeno demografsko istraživanje.
- Interpretirati i objasniti demografske podatke, uključujući kvalitativne i kvantitativne rezultate istraživanja i raspraviti njihovu valjanost.
- Kritički pregledati demografske podatke i literaturu relevantnu za određeno pitanje istraživanja.
- Usporediti i procijeniti različite metode koje se koriste u demografskim istraživanjima.

Nakon uspješnoga završetka ovog predmeta studenti bi trebali biti sposobni:

1) koristiti napredne pojmove koji se odnose na strukturu stanovništva (uključujući dobnu strukturu stanovništva, veličinu populacije, stope rasta populacije);
2) razumjeti kretanje stanovništva i njegove mehaničke komponente kroz povijest;
3) objasniti kako se migracijski trendovi razlikuju po zemljama;
4) objasniti kako je demografija isprepletena globalnim društvenim i gospodarskim nejednakostima;
5) interpretirati napredne tablice i brojke s demografskim podatcima;
6) utvrditi povezanost demografske i gospodarske strukture stanovništva;
7) provesti analizu utjecaja populacijskih politika u svijetu.

Područja i teme koje su obrađuju:
1. Mehaničko kretanje stanovništva;
2. migracija: uzroci, tipologija, selektivnost;
3. analitički pokazatelji;
4. migracija - metode procjene migracijskoga salda (neto migracije);
5. dobno-spolna struktura - implikacije za gospodarski razvoj;
6. funkcionalne dobne skupine; tipovi dobne strukture;
7. analitički pokazatelji dobne strukture;
8. starenje stanovništva;
9. demografske i ekonomske implikacije starenja stanovništva;
10. važnost dobne strukture za ekonomska istraživanja;
11. utjecaj promjena u dobnoj strukturi stanovništva na ukupnu i osobnu potrošnju;
12. ekonomska struktura stanovništva i odrednice njezinih promjena;
13. pojam, načela i ciljevi populacijske politike; tipovi populacijskih politika;
14. primjeri u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju;
15. povezanost populacijske politike s politikom radne snage.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Wertheimer-Baletić, Alica (1999), Stanovništvo i razvoj, Zagreb: MATE., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Lasić, Stanko (2009). Pravo na rođenje u učenju Crkve, priredio P. M. Radelj, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove., , , .
  2. , Gelo, Jakov, Anđelko Akrap i Ivan Čipin (2005). Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (bilanca 20. stoljeća), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb., , , .
  3. , Wertheimer-Baletić, Alica (1983.), "Ekonomski aktivno stanovništvo SR Hrvatske - stanje i tendencije.", Ekonomski pregled 34/11-12: 425-437., , , .
  4. , Wertheimer-Baletić, Alica (1991.). Promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva Hrvatske u poslijeratnom razdoblju. Zagreb: Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Demografija 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic