Teme doktorata iz povijesti odobrene na Senatu Sveučilišta u Zagrebu
 • 14. 5. 2024. Ana Veselić: Pučka škola Cavtat (1832.-1900.) i put prema izgradnji građanskoga društva. Mentor: akademik Stjepan Ćosić
   
 • 12. 3. 2024. Valentino Rajković: Djelovanje 42. domobranske pješačke divizije tijekom Prvoga svjetskoga rata (1914.-1918.). Mentor: akademik Stjepan Ćosić
   
 • 24. 10. 2023. Mato Mikičić: Hrvatska i tursko pitanje na njemačkim državnim saborima u 16. stoljeću. Mentor: akademik Stjepan Ćosić
   
 • 24. 10. 2023. Blanka Matković: Protukomunistički pokret otpora - djelovanje križara u pograničnom dalmatinsko-hercegovačkom području i komunistička represija na lokalnim stanovništvom (1944.-1951.). Mentor: doc. dr. sc. Vladimir Šumanović
   
 • 16. 5. 2023. Tomislav Šulj: Operacija "Maslenica". Mentor: dr. sc. Ante Nazor, znanstveni savjetnik.
   
 • 14. 2. 2023. Eva Kirchmayer Bilić: Slavko Modrijan i njegov krug. Mentor: izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić
   
 • 17. 1. 2023. Željko Cvrtila: Povijest sigurnosno-obavještajnoga sustava Republike Hrvatske od 1990. do 2020. godine. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević.
   
 • 17. 1. 2023. Vlatko Smiljanić: Život i djela Mirka Danijela Bogdanića od 1760. do 1802. godine. Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić. Doktorski rad obranjen 8. svibnja 2023.
   
 • 13. 12. 2022. Ante Kožul: Hrvati u Australiji od 1945. do 1975. godine - u kontekstu slučaja "Murphjeve racije". Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Doktorski rad obranjen 30. listopada 2023.
   
 • 15. 11. 2022. Domagoj Štefančić: Oružane snage pobunjenih Srba na području Korduna od 1991. do 1995. Mentor: dr. sc. Janja Sekula Gibač, znanstvena suradnica.
   
 • 25. 10. 2022. Ivan Mikuš: Slavonski Brod u Domovinskome ratu od 1990. do 1992. godine. Mentorica: dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić, znanstvena suradnica.
   
 • 19. 7. 2022. Josipa Maras Kraljević: Grad, ljudi, rat - pregled političke i sigurnosne situacije u Gradu Zagrebu od proljeća 1990. do proljeća 1992. Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin
   
 • 24. 5. 2022. Dražen Ružić: Hrvatska nacionalna integracija u Međimurju. Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Petrić
   
 • 25. 1. 2022. Stanislav Artuković: Politički i društveni procesi u Virovitici i njezinu kotaru od 1918. do 1941. Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin
   
 • 25. 1. 2022. Vito Spetić: Pavlinski red u Istri i Vinodolu do 1527. godine - duhovnost, kultura, gospodarstvo. Mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
   
 • 14. 12. 2021. Ivan Mance: Hipoteza o kosinjskoj tiskari - informacijsko-povijesna analiza. Mentor: doc. dr. sc. Daniel Patafta. Doktorski rad obranjen 7. rujna 2023.
   
 • 22. 9. 2021. Ana Filko: Masovne grobnice žrtava Domovinskoga rata na području hrvatskoga Podunavlja. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Doktorski rad obranjen 27. lipnja 2023.
   
 • 22. 9. 2021. Elizabeta Mađarević: Političke i geopolitičke kontroverze liberalne demokracije oko migracijske krize 2015./2016. - slučaj Njemačke. Mentor: doc. dr. sc. Stjepan Šterc. Doktorski rad obranjen 27. travnja 2022.
   
 • 13. 7. 2021. Goran Rajič: Predplatnik pod prigovor nespadajući: razvitak javne telefonije u Zagrebu od 1887. do 1981. godine. Mentor: dr. sc. Marino Manin, znanstveni savjetnik
   
 • 13. 7. 2021. Marko Paradžik: Javno djelovanje dr. Ive Korskog od 1935. do 2004. godine. Mentori: prof. dr. sc. Josip Jurčević i doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
   
 • 13. 7. 2021. Tanja Trošelj Miočević: Hrvatsko narodno vijeće od 1974. do 1990. godine. Mentorica: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
   
 • 9. 6. 2021. Ilija Vučur: Zborno područje Tomislavgrad Hrvatskoga vijeća obrane u Domovinskom ratu, od 1992. do 1995. godine. Mentor: dr. sc. Ivica Lučić, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen 9. ožujka 2022.
   
 • 18. 5. 2021. Ivan Turudić: Povijesni razvoj postulata sudačke neovisnosti s osvrtom na suđenja studentima sudionicima Hrvatskoga proljeća. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević
   
 • 18. 5. 2021. Ante Grubišić: Stanje i promjene krajolika Vukovarskoga vlastelinstva (1773. - 1848.) prema kartografskim izvorima. Mentor: dr. sc. Marino Manin, znanstveni savjetnik
   
 • 10. 11. 2020. Danijel Jurković: Odnosi Jugoslavije i Sovjetskoga Saveza od 1947. do 1953. u kontekstu Informbiroa prema vodećim jugoslavenskim tiskovinama. Mentor: doc. dr. sc. Wollfy Krašić
   
 • 10. 11. 2020. Petra Babić: Nacionalno-povijesne opere 19. stoljeća u nacionalnim pokretima nenjemačkih naroda Habsburške/Austro-Ugarske Monarhije. Mentor: akad. Stanislav Tuksar, prof. emer. i prof. emer. Mijo Korade (pok.). Doktorski rad obranjen 29. lipnja 2023.
   
 • 10. 11. 2020. Zrinka Ettinger-Starčić: Optjecaj novca i gospodarstvo na Cresu i Lošinju od antike do pada Mletačke Republike. Mentorica: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
   
 • 14. 7. 2020 Snježana Vasilj: Dolina rijeke Neretve u osvit antike. Mentorica: prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić. Doktorski rad obranjen: 14. prosinca 2020.
   
 • 11. 12. 2019 Kristina Džin: Antičke vile Medulinskoga zaljeva - gospodarsko-društvena analiza prostora. Mentorica: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
   
 • 19. 11. 2019 Vladimir Brnardić: Odore, oprema i naoružanje krajišnika od 1740. do 1815. Mentor: dr. sc. Alexander Bucyznski, znanstveni savjetnik
   
 • 10. 9. 2019. Pavao Nujić: Petrovaradinska krajiška pješačka pukovnija u 18. stoljeću. Mentor: izv. prof. dr. sc. Damir Matanović. Doktorski rad obranjen: 6. listopada 2020.
   
 • 10. 9. 2019. Tanja PavelinPovijesni i pravni temelji za reviziju osuda sudova bivše Jugoslavije s naglaskom na reviziju osude protiv kardinala Alojzija Stepinca. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Doktorski rad obranjen: 27. veljače 2020.
   
 • 14. 05. 2019. Filip Katanić: Austro-ugarski general Maksimilijan Čičerić baćanski i Prvi svjetski rat. Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin.
   
 • 16. 4. 2019. Antea Čošić: Izbjeglištvo i progonstvo bosanskohercegovačkih Hrvata tijekom Hrvatsko-muslimanskoga (bošnjačkoga) rata 1992.-1994. Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin
   
 • 19. 3. 2019. Matija Perušinović: Utjecaj društvenih i političkih čimbenika na hrvatsku kinematografiju 1945.-1955. Mentor: doc. dr. sc. Hrvoje Klasić. Doktorki rad obranjen: 17. ožujka 2021.
   
 • 13. 2. 2019. Mirela Lenković: Hrvatski kulturni identitet u Iseljeničkom kalendaru Hrvatske matice iseljenika od 1955. do 1990. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade
   
 • 22. 1. 2019. Mijo Beljo: Politički i vojni odnosi na području sjeverne Hercegovine od 1992. do 1994. godine. Mentor: dr. sc. Ivica Lučić, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 30. lipnja 2021.
   
 • 13. 11. 2018. Ivanka Magić Kanižaj: Društveno-politička uloga zagrebačkoga biskupa Martina Borkovića u Hrvatskom Kraljevstvu (1667.-1687.) Mentorica: doc. dr. sc. Ivana Jukić
   
 • 10. 07. 2018. Hrvoje Mandić: Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću. Mentor: dr. sc. Mario Jareb, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 4. veljače 2020.
   
 • 15. 05. 2018. Ivan Bračić: Petrinja u Domovinskom ratu. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević
   
 • 15. 05. 2018. Iva Jurčević: Općinsko činovništvo u Hrvatskoj i Slavoniji 1918. - 1929.: pravni, politički, upravni i društveni aspekti. Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin.
   
 • 13. 03. 2018. Juraj Balić: Lička krajiška pješačka pukovnija u razdoblju od 1736. do 1809. godine. Mentor: dr. sc. Alexander Buczynski, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 15.7.2019
   
 • 12. 12. 2017. Vladimir Brnardić: Hrvatske postrojbe u vojsci francuskoga cara Napoleona. Mentor: dr. sc. Alexander Buczynski, znanstveni savjetnik
   
 • 12. 12. 2017. Vladimir Šumanović: Ključni vojno-politički događaji u istočnoj Bosni 1942. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Doktorski rad obranjen: 27. 2. 2019.
   
 • 12. 12. 2017. Goran Komerički: Kulturne teme u časopisu Hrvatska revija od 1951. do 1990. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade
   
 • 12. 12. 2017. Igor Josipović: Funkcioniranje zatvorskoga sustava u drugoj polovici 19. stoljeća. Mentor: izv. prof. dr. sc. Damir Matanović. Doktorski rad obranjen 19. 01. 2018.
   
 • 17. 10. 2017. Julije Pajčić: Djelovanje Zemaljske uprave za Slavoniju. Mentor: izv. prof. dr. sc. Damir Matanović. Doktorski rad obranjen 14.12. 2018.
   
 • 13. 12. 2016. Petra Batelja: "Imago nobilis" - reprezentacija obitelji Oršić na prostoru Trojedne Kraljevine u 18. stoljeću. Mentori: dr. sc. Marino Manin, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju i dr. sc. Mirjana Repanić Braun, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju. Doktorski rad obranjen: 20. srpnja 2021.
   
 • 11. 10. 2016. Franjo Jurić: Glavne značajke uprave Nezavisne Države Hrvatske u Velikoj župi Krbava i Psat sa sjedištem u Bihaću. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Doktorski rad obranjen: 12. 3. 2019.
   
 • 08. 03. 2016. Dejan Pernjak: Uloga Pavlinskoga samostana u Križevcima (1667.-1786.) u zavičajnoj povijesti. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Doktorski rad obranjen: 16.7.2019.
   
 • 09. 02. 2016. Izabela Jakarić Vonić: Uloga žena kao vojnika Domovinskoga rata i njihov društveni položaj na primjeru pripadnica Prve gardijske brigade. Mentor: izv. prof. dr. sc. Ante Nazor
   
 • 08. 12. 2015. Sonja Kirchhoffer: Privatni prostor antičkoga grada na tlu Liburnije. Mentorica: prof. dr. sc. Anamarija Kurilić. Doktorski rad obranjen 10. 11. 2017.
   
 • 21. 7. 2015. Denis Njari: Stanovništvo Hrastina, Laslova, Korođa i Retfale u 18. stoljeću i prvoj trećini 19. stoljeća. Mentorica: prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović. Doktorski rad obranjen: 24. 06. 2016.
   
 • 10. 05. 2015. Marinko Kuzman: Specifičniosti urbanog ratovanja u Vukovaru 1991. godine. Mentor: izv. prof. dr. sc. Josip Jurčević
   
 • 19. 05. 2015. Tomica Plukavec: Radni ogranak družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ u Dubrovniku od 1925. do 1946. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade
   
 • 19. 05. 2015. Tomislav Jonjić: Ivo Pilar kao politički ideolog. Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Matković. Doktorski rad obranjen: 17. 06. 2015.
   
 • 14. 04. 2015. Marijan Mandić: Četničke organizacije u Hercegovini i južnoj Dalmaciji od 1918. do kraja Drugoga svjetskoga rata. Mentor: dr. sc. Jakša Raguž, znanstveni suradnik
   
 • 10. 03. 2015. Darjan Godić: Oružane snage pobunjenih Srba na području Like 1990.-1995. Mentor: dr. sc. Davor Marijan, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 29. 11. 2017.
   
 • 10. 03. 2015. Mila Popić: Odnos jugoslavenskog komunističkog režima prema Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog – Zagreb od 1945. do 1952. godine. Mentor: prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Doktorski rad obranjen: 27. 06. 2016.
   
 • 16. 12. 2014. Krunoslav Šarić: Djelovanje općinske vlasti u Vinkovcima 1990.-1992. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević
   
 • 16. 12. 2014. Miroslav Kota: Uloga Središnje defenzivno doglasne službe u Prvom svjetskom ratu. Mentor: dr. sc. Stjepan Matković, znanstveni suradnik. Doktorski rad obranjen: 12.12.2019
   
 • 18. 11. 2014. Mislav Rubić: Časopis dr. Ante Cilige „Na pragu sutrašnjice„ (1974.-1984.) u kontekstu hrvatskog iseljeničkog tiska. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Doktorski rad obranjen: 09. 07. 2015.
   
 • 28. 10. 2014. Nenad Bukvić: Sabor Narodne Republike Hrvatske: organizacija i djelovanje (1945.-1953.). Mentor: dr. sc. Zdenko Radelić, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen 04. 09. 2017.
   
 • 08. 07. 2014. Stipe Ledić: Josip Keresturi – javno djelovanje i politička misao. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Doktorski rad obranjen 27. studenoga 2018.
   
 • 08. 07. 2014. Domagoj Tomas: Apostolska administratura za sjevernu Slavoniju i Baranju u kontekstu crkveno-državnih odnosa. Mentor: prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Doktorski rad obranjen: 09. 02. 2016.
   
 • 24. 04. 2014. Ivan Mihanović: Obrana Osijeka 1991. godine. Mentor: doc dr. sc. Ante Nazor
   
 • 11. 03. 2014. Suzana Miljan: Plemićko društvo zagrebačke županije za vladavine Žigmunda Luksemburškog (1387.-1437.). Mentor: dr. sc. Damir Karbić, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 12. 03. 2015.
   
 • 11. 03. 2014. Ivan Radoš: Vojni ustroj i djelovanje pobunjenih Srba na području sjeverne Dalmacije 1991.-1995. Mentor: dr. sc. Davor Marijan, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen 06. 07. 2018.
 • 11. 03. 2014. Vedran Klaužer: Ustrojstvo i djelovanje Senjske kapetanije od njezina osnutka do organizacije Vojne krajine po vrhovnom zapovjedniku Ivanu Lenkoviću (1469.-1563.). Mentor: dr. sc. Aleksander Buczynski, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 16. 03. 2015.
 • 21. 01. 2014. Marko Vukičević: Zagreb u Prvome svjetskom ratu. Mentor: dr. sc. Zdravka Jelsaka Marijan, viša znanstvena suradnica. Doktorski rad obranjen 05. 06. 2018.
 • 21. 01. 2014. Marta Husić: Urbani razvoj Vukovara tijekom 18. stoljeća. Mentor: izv. prof. dr. sc. Darko Vitek
 • 10. 12. 2013. Ana Biočić: Djelovanje katoličkih svećenika u sazivu sabora Trojedne Kraljevine od 1867. do 1871. godine. Mentor: izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković. Doktorski rad obranjen: 12. 12. 2014.
 • 15. 10. 2013. Rudolf Barišić: Školovanje klerika Bosne Srebrene na učilištima u Habsburškoj Monarhiji 1785.-1843. Mentor: prof. dr. sc. Pavao Knezović. Doktorski rad obranjen 31. 10. 2014.
 • 15. 06. 2013. Božena Glavan: Povijest grada Nina u razdoblju od 1573. do 1646. godine. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Doktorski rad obranjen: 11. 06. 2014.
 • 17. 07. 2013. Ana Popovčić: Povijest sportskoga mačevanja u Zagrebu. Mentor: doc. dr. sc. Marino Manin. Doktorski rad obranjen: 26. 10. 2015.
 • 11. 06. 2013. Stipica Grgić: Uprava u Savskoj banovini (1929.-1939.) – Između državnog centralizma i supsidijarnosti. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Šute. Doktorski rad obranjen: 09. 04. 2014.
 • 11. 06. 2013. Željko Karaula: Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Miškulin. Doktorski rad obranjen: 20. 05. 2015.
 • 11. 06. 2013. Mario Jager: Drava kao odrednica gospodarskog razvoja Osijeka od Hrvatsko-ugarske nagodbe do Prvoga svjetskog rata (1868.-1914.). Mentorica: prof. dr.sc. Zlata Živaković-Kerže
 • 14. 05. 2013. Domagoj Knežević: Hrvatska demokratska zajednica od osnivanja do raskida s Jugoslavijom. Mentor: dr.sc. Davor Marijan, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 12. 03. 2015.
 • 16. 04. 2013. Domagoj Novosel: Stanovništvo upravne općine Gračani – Remete između dva svjetska rata. Mentor: doc. dr. sc. Ivan Bulić. Doktorski rad obranjen: 12. 04. 2016.
 • 16. 4. 2013. Tea Vinković: Hrvatska i regionalne organizacije na jugoistoku Europe. Mentor: dr. sc. Albert Bing, znanstveni suradnik. Doktorski rad obranjen 14. 05. 2018.
 • 16. 04. 2013. Ilija Matanović: Djelovanje Dragutina Kambera u domovini i emigraciji. Mentor: prof. dr. sc. Jure Krišto
 • 12. 03. 2013. Eugen Teklić: Djelovanje zbornog kaptola u Rovinju od 16. do 19. stoljeća. Mentorica: doc. dr. sc. Jadranka Neralić
 • 12. 03. 2013. Viktorija Košak: Povijest škola sestara Klanjateljica Krvi Kristove u BiH (1880.-1945.). Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Doktorski rad obranjen: 19. 11. 2013.
 • 15. 01. 2013. Mihovil Dabo: Politička djelatnost Jurja Dobrile. Mentor: dr. sc. Stjepan Matković, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 17. 05. 2013.
 • 16. 10. 2012. Branka Manin: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade
 • 16. 10. 2012. Monica Priante: L’unionismo del vescovo Josip Juraj Strossmayer e il barnabita Cesare Tondini de’ Quarenghi: il caso della missione cattolica in Serbia (1883-1885). Mentor: doc. dr. sc. Slavko Slišković. Doktorski rad obranjen: 11. 04. 2013.
 • 16. 10. 2012. Ivan Hrstić: Društveni razvoj Makarske od 1918. do 1929. Mentorica: dr. sc. Suzana Leček, znanstvena savjetnica. Doktorski rad obranjen: 28. 11. 2013.
 • 16. 10. 2012. Lidija Bencetić: Politička karikatura u listovima Borba i Vjesnik – komparativna analiza percepcije političkog i društvenog života u komunističkoj Jugoslaviji (1945.-1962.). Mentor: doc. dr. sc. Marino Manin. Doktorski rad obranjen: 15. 12. 2014.
 • 16. 10. 2012. Marko Pijović: Vlasi u dubrovačkim spomenicima do 14. stoljeća. Mentor: prof. dr. sc. Mladen Ančić. Doktorski rad obranjen 14.11. 2018.
 • 22. 11. 2011. Ivan Brlić: Građanske udruge u Lici 1860. do 1940. Mentor: doc. dr. sc. Željko Holjevac. Doktorski rad obranjen: 20. 11. 2013.
 • 22. 11. 2011. Bruno Škreblin: Urbana elita zagrebačkog Gradeca od sredine 14.  do početka 16. stoljeća. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin. Doktorski rad obranjen:18. 06. 2015.
 • 11. 10. 2011. Darko Belušić: Karitativni i socijalni rad Krunoslava Draganovića od 1945. do 1965. godine. Mentor: izv. prof. dr. sc. Josip Jurčević
 • 11. 10. 2011. Slaven Kale: Politička i kulturna javnost Banske Hrvatske o Poljacima i poljskom pitanju u drugoj polovici 19. stoljeća. Mentor: prof. dr. sc. Damir Agičić. Doktorski rad obranjen 07. 02. 2018.
 • 11. 10. 2011. Ivana Šubic: Uloga zagrebačkoga tiska u oblikovanju političke kulture 1918.-1929. Mentor: dr. sc. Zdravko Dizdar, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 18. 06. 2014.
 • 11. 10. 2011. Mislav Gabelica: Pravaštvo u Banskoj Hrvatskoj uoči Prvoga svjetskog rata. Mentor: dr. sc. Stjepan Matković, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 08. 02. 2012.
 • 11. 10. 2011. Željka Križe Gračanin: Velikosrpska politička propaganda uoči raspada Jugoslavije na primjeru srbijanskog tiska od donošenja Memoranduma SANU do početka ratnih sukoba u Hrvatskoj (1986-1991). Mentor: doc. dr. sc. Ante Nazor. Doktorski rad obranjen: 07. 07. 2015.
 • 10. 05. 2011. Ivan Tepeš: Političko djelovanje Hrvatske seljačke stranke u emigraciji od 1945. do 1990. godine. Mentori: prof. dr. sc. Mijo Korade i dr. sc. Marina Perić Kaselj, viša znanstvena suradnica. Doktorski rad obranjen 04. 05. 2018.
 • 10. 05. 2011. Julija Barunčić Pletikosić: Katolička crkva u Hrvatskoj i Domovinski rat 1991-1995: stavovi, djelovanje i stradanja. Mentor: dr. sc. Miroslav Akmadža, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 16. 07. 2014.
 • 15. 02. 2011. Mladen Barać: Svakodnevni život na okupiranom području: Zapadna Slavonija 1992-1995. Mentor: prof. dr. sc. Pavo Živković
 • 15. 02. 2011. Ana Holjevac Tuković: Srpska politika prema istočnom Podunavlju od vojno-redarstvene operacije Oluja do mirne reintegracije. Mentor: prof. dr. sc. Ljubomir Antić. Doktorski rad obranjen: 12. 06. 2012.
 • 07. 12. 2010. Janja Sekula: Zapadna Slavonija pod srpskom okupacijom (od Sarajevskog primirja do operacije Bljesak). Mentor: dr. sc. Jakša Raguž, znanstveni suradnik. Doktorski rad obranjen: 21. 02. 2013.
 • 07. 12. 2010. Josip Kajinić: Nadbiskup Franjo Šeper i crkveno-državni odnosi 1960.-1969. Mentor: dr. sc. Jure Krišto, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 18. 11. 2013.
 • 07. 12. 2010. Tomislav Car: Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj: oduzimanje imovine i odnosi s državom od 1945. do 1967. Mentor: dr. sc. Zdenko Radelić, znanstveni savjetnik
 • 16. 11. 2010. Eva Katarina Glazer: Polunomadsko i ruralno društvo i proces urbanizacije na prostoru Sirije i Palestine u brončano i željezno doba. Mentor: prof. dr. sc. Slobodan Čače. Doktorski rad obranjen: 15. 06. 2012.
 • 16. 11. 2010. Maja Katušić: Društvena i demografska struktura Kotora u 18. stoljeću. Mentorica: dr. sc. Lovorka Čoralić. Doktorski rad obranjen: 17. 06. 2013.
 • 16. 11. 2010. Dijana Pinjuh: Vjerske prilike kod katolika u Hercegovini od turskog osvajanja do konca 17. stoljeća. Mentor: prof. dr. sc. Nenad Moačanin. Doktorski rad obranjen: 09. 07. 2013.
 • 16. 11. 2010. Vlatka Vukelić: Povijest sustavnih arheoloških istraživanja u Sisku od 16. stoljeća do 1941. godine. Mentori: dr. sc. Ivan Mirnik, znanstveni savjetnik i dr. sc. Jadranka Neralić, viša znanstvena suradnica. Doktorski rad obranjen: 20. 12. 2011.
 • 12. 10. 2010. Valentina Zovko: Uloga poklisara u širenju teritorija Dubrovačke Republike na zaleđe (krajem 14. i početkom 15. stoljeća). Mentor: prof. dr. sc. Pavo Živković. Doktorski rad obranjen: 02. 07. 2012.
 • 20. 04. 2010. Zdenka Rakičić Friedrich: Gospodarstvo civilne Slavonije u poslijenagodbenom razdoblju. Mentor: prof. dr. sc. Petar Strčić
 • 20. 04. 2010. Hrvoje Kekez: Plemićki rod Babonića do kraja 14. stoljeća. Mentorica: dr. sc. Marija Karbić, viša znanstvena suradnica. Doktorski rad obranjen: 10. 02. 2012.
 • 09. 02. 2010. Silva Kramer: Fašističke diktature. Nezavisna Država Hrvatska i Prva Slovačka republika u komparativnoj perspektivi. Mentor prof. dr. sc. Tihomir Cipek
 • 09. 02. 2010. Natko Martinić-Jerčić: Oslobodilačke operacije hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji u jesen i zimu 1991./1992. Mentor: prof. dr. sc. Ljubomir Antić. Doktorski rad obranjen: 11. 12. 2014.
 • 19. 01. 2010. Rona Bušljeta: Recepcija didaktičko-metodičkih inovacija u hrvatskim gimnazijskim udžbenicima povijesti od 2003. do 2008. godine. Mentor: prof. dr. sc. Marko Pranjić. Doktorski rad obranjen: 06. 06. 2012.
 • 19. 01. 2010. Marko Jerković: Djelovanje Zagrebačkog kaptola i njegovi kanonici u 14. stoljeću. Mentorica: dr. sc. Jadranka Neralić, viša znanstvena suradnica. Doktorski rad obranjen: 19. 11. 2011.
 • 19. 01. 2010. Zrinka Novak: Pobožnost stanovnika rapske komune u drugoj polovici XVI. stoljeća. Mentorica: dr. sc. Zoran Ladić, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen 09. 05. 2018.
 • 15. 12. 2009. Ana Novak: Gorski arhiđakonat Zagrebačke biskupije  od 1334. do 1501. godine (Povijesni razvoj crkveno-administrativnog područja. Mentorica: dr. sc. Jadranka Neralić, viša znanstvena suradnica. Doktorski rad obranjen: 17. 06. 2011.
 • 15. 12. 2009. Iva Kurelac: Počeci kritičke historiografije u djelu De rebus Dalmaticis Dinka Zavorovića. Mentori: izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković i prof. dr. sc. Mijo Korade. Doktorski rad obranjen: 07. 06. 2010.
 • 17. 11. 2009. Mario Kevo: Djelatnost Međunarodnog odbora Crvenog križa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941.-1945.). Mentor: dr. sc. Mario Jareb, znanstveni suradnik. Doktorski rad obranjen: 31. 05. 2010.
 • 17. 11. 2009. Marica Karakaš Obradov: Dobrovoljna i prisilna preseljenja u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata i poraća. Mentor: izv. prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Doktorski rad obranjen: 02. 06. 2011.
 • 09. 06. 2009. Tomislav Popić: Zadarski sud curia maior ciuilium i njegovo djelovanje. Mentor: prof. dr. sc. Mladen Ančić. Doktorski rad obranjen: 28. 11. 2010.
 • 09. 06. 2009. Vladimir Huzjan: Pučka pobožnost u župi Brdovec u 17. i 18. stoljeću. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Doktorski rad obranjen: 12. 07. 2010.
 • 09. 06. 2009. Lidija Cerić: Hrvatska za vrijeme bana Slavka pl. Cuvaja. Mentorica: prof. dr. sc. Mira Kolar
 • 21. 04. 2009. Tonija Vladislavić: Život splitskog puka u srednjem vijeku: primjer obrtnika sredinom 15. stoljeća. Mentorica: dr. sc. Irena Benyovski Latin, viša znanstvena suradnica. Doktorski rad obranjen: 25. 04. 2014.
 • 10. 02. 2009. Slađana Josipović: Odnos komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Đakovačkoj ili Bosanskoj i Srijemskoj biskupiji u vrijeme biskupa Antuna Akšamovića. Mentor: izv. prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Doktorski rad obranjen: 10. 11. 2010.
 • 16. 09. 2008. Valentina Janković: Plemićka obitelj Vojković-Vojkffy i društveno-kulturni život Zagreba i okolice u 18. stoljeću. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Doktorski rad obranjen: 17. 10. 2013.
 • 08. 07. 2008. Ivana Žebec: Industrija u Zagrebu od 1935. do 1939. godine. Mentorica: dr. sc. Suzana Leček, znanstvena savjetnica. Doktorski rad obranjen: 30. 06. 2011.
 • 16. 09. 2008. Hrvoje Čapo: Državni represivni aparat na području Hrvatske od 1918. do 1941. godine. Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Dizdar. Doktorski rad obranjen: 08. 02. 2012.
 • 16. 09. 2008. Iva Kraljević Bašić: Politički rad Većeslava Holjevca 1938.-1970. Mentor: prof. dr. sc. Ljubomir Antić
 • 16. 09. 2008. Goran Budeč: Svakodnevni život stanovnika Šibenika u drugoj polovini XV. stoljeća u zrcalu inventara i oporuka s posebnim osvrtom na razinu materijalne kulture. Mentor: dr. sc. Zoran Ladić, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 17. 09. 2013.
 • 16. 09. 2008. Branko Ostajmer: Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883.-1903. Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Matković. Doktorski rad obranjen: 22. 12. 2011.
 • 16. 09. 2008. Branimir Šutalo: Položaj političkih zatvorenika u jugoslavenskom zatvorskom sustavu nakon sloma Hrvatskog proljeća. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević
 • 16. 09. 2008. Stipe Tutiš: Curia maior ciulium kao povijesno vrelo. Mentor: izv. prof. dr. sc. Mladen Ančić
 • 08. 07. 2008. Šimun Penava: Protjerivanje hrvata i bošnjaka s banjalučkog područja od 1992. do 1995. godine. Mentor: dr. sc. Zdravko Dizdar
   
 • 08. 07. 2008. Anđelko Vlašić: Političko djelovanje Augusta Košutića  tijekom Drugog svjetskog rata i poraća (1941.-1964.). Mentor: izv. prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Doktorski rad obranjen: 22. 02. 2010.

Repozitorij
Repozitorij je prazan

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic