Natječaj za upis poslijediplomskih doktorskih studija

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za upis u I. godinu doktorskih sveučilišnih studija na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2024./2025.

 1. Filozofija

 2. Kroatologija

 3. Povijest

Osnovni uvjeti

 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij filozofije (300 ECTS-bodova), ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija ili drugom visokom učilištu ustrojen u humanističkim, prirodnim ili društvenim znanostima (za doktorski studij filozofije).

 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij kroatologije (300 ECTS-bodova), ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Fakultetu hrvatskih studija ili drugom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij kroatologije).

 • Uspješno završen jednopredmetni ili dvopredmetni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti (300 ECTS-bodova) ili drugi studij ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij povijesti)

 • Uspješan motivacijski razgovor pred Razredbenim povjerenstvom

Posebni uvjeti

 • ukupan prosjek ocjena najmanje 4,00;

 • pristupnici s nižim prosjekom, ali ne nižim od 3,50, moraju priložiti i dvije preporuke (u zatvorenoj omotnici) sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika (ne starije od 6 mjeseci);

 • pristupnici s nižim prosjekom koji imaju objavljene znanstvene i/ili stručne radove mogu biti primljeni na temelju odluke Razredbenoga povjerenstva.

 • pristupnici s diplomom iz inozemstva, moraju imati pribavljeno mišljenje ili rješenje Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu

Upisna kvota:

Filozofija: 15 studenata

Kroatologija: 15 studenata

Povijest: 25 studenata

Prilozi

 1. Prijava na natječaj sa sljedećim podatcima: ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobilnoga telefona.

 2. Motivacijsko pismo u opsegu od 1500 do 2000 riječi u kojemu je potrebno navesti: razloge prijave na studij, znanstveni interes, okvirni prijedlog teme i plana istraživanja, način financiranja studija, opis uvjeta i trajanja studiranja – u punom radnom vremenu (osobe zaposlene u sustavu znanosti ili visokoga obrazovanja, do 3 godine) ili s dijelom radnoga vremena (osobe koje tijekom studija obavljaju neki drugi posao, do 5 godina).

 3. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (40 EUR; uplaćuje se na IBAN Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: HR8323400091111058075, s pozivom na broj:

  1. za studij povijesti: 18-148-2024, opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Povijest – doktorski studij“

  2. za studij kroatologije: 18-147-2024, opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Kroatologija – doktorski studij“

  3. za studij filozofije: 18-149-2024, opis plaćanja: „Razredbeni postupak: Filozofija – doktorski studij“

 4. Životopis

 5. Ovjerena preslika diplome

 6. Prijepis ocjena položenih ispita na prethodnoj razini studija

 7. Potvrda o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika) ili druga odgovarajuća isprava (za strance).

Doktorski sveučilišni studij traje šest semestara (180 bodova po ECTS-u).

Školarina po semestru za doktorske sveučilišne studije iznosi 1.100,00 EUR po semestru.

Sukladno Odluci Razredbenoga povjerenstva pristupnici koji nemaju završen temeljni diplomski sveučilišni studij bit će upućeni na polaganje razlikovnih ispita.

Prijave na natječaj primaju se do 15. listopada 2024. u pisarnici, ili zaprimljene zemaljskom poštom na adresu: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomska referada, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – doktorski“ kao i elektroničkim putem (dokumentacija u obliku skena, predmet e-pisma „Za natječaj-doktorski“) na e-adresu: poslijediplomski@fhs.hr.

Nepotpune i zakašnjele prijave ne će se razmatrati.

Osnovne informacije o studijima mogu se dobiti na mrežnim stranicama Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: https://www.hrstud.unizg.hr/, na adresi elektroničke pošte: poslijediplomski@fhs.hr ili od 1. rujna na telefon (01) 245 7633.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic