Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Objavljeno: 24. 2. 2020. u 10:00
Administrator

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija
Odsjek za sociologiju
Ponedjeljak, 24. veljače 2020.

N A T J E Č A J
za izbor demonstratora u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.

Dužnosti i obveze demonstratora:

1. Pomoć pri izvođenju nastave – predavanja i seminari

a. Priprema prezentacija prema uputama mentora,
b. Priprema i razvijanje dodatnih materijala za studente u skladu s materijalima i predavanjima mentora
c. Organiziranje rada studenata na nastavi – rješavanje problema u grupama i sl.

2. Pomoć pri provođenju ispita i kolokvija 

a. Priprema kolokvija uz nadzor mentora
b. Priprema baza ispitnih pitanja uz nadzor mentora
c. Pripremanje repetitorija pred ispit prema nastavnim materijalima i uputama mentora
d. Administriranje ispita i čuvanje studenata na ispitu uz profesore i nastavnike
e. Ispravljanje testova koji su u formatu pitanja s više ponuđenih odgovora (testovi na zaokruživanje)

3. Znanstveni rad 

a. Asistencija mentoru u pripremi bibliografije znanstvenih radova
b. Provođenje manjih istraživačkih zadataka za mentora (prikupljanje literature, sistematizacija podataka, jednostavnija obrada literature i podataka iz relevantnih istraživanja)
c. Sudjelovanje u pripremi istraživačkih i znanstvenih projekata

4. Istraživački i znanstveni projekti sa studentima 

a. Priprema istraživačkih i znanstvenih projekata manjega opsega iz relevantnog znanstvenog područja
b. Organizacija intenzivnih seminara na pojedinu temu za napredne studente
c. Koordinacija studenata u pripremi i vođenju projekata

Uvjeti prijave:
Na natječaj se mogu javiti svi studenti preddiplomskog i diplomskog studija koji su položili ispit iz kolegija na kojem žele biti demonstratori.
U prijavi na natječaj treba navesti za koju se demonstraturu student natječe i kratko motivacijsko pismo (do karticu teksta). 
Prijave na natječaj podnose se na e-mail: demos.soc@gmail.com, a primaju se do petka, 28. veljače 2020. 

 

Profesori koji traže demonstratore:

prof. dr. sc. Ivan Markešić / Erik Brezovec, mag. soc.

Sociološke teorije 1 (2 demonstratora)

 

Koordinator demonstratora Odsjeka za sociologiju

Dunja Horvat
 

Izvornik

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2022. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS