Iskazivanje interesa za suradnju

POSTUPAK

Kada neka sastavnica Sveučilišta u Zagrebu s inozemnom ustanovom dogovori suradnju, praksa je da Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu pošalje upit poziv ostalim sastavnicama da iskažu svoj interes za suradnju s predmetnom inozemnom ustanovom, kako bi sporazum o suradnju bio što obuhvatniji.

Pozivi za iskazivanje interesa dolaze u nepravilnim periodima i imaju razmjerno kratki rok. 

Ukoliko odjel ili pojedini nastavnik Fakulteta hrvatskih studija pronađe interes za suradnju u nastavi, istraživačkom ili stručnom radu s inozemnom ustanovom, zamoljen je da u naznačenom roku Prodekanu za  međunarodnu suradnju doc. dr. sc. Wollfyu Krašiću dostavi kratki prijedlog suradnje na engleskom jeziku (primjer prijedloga), koji će zatim biti proslijeđen u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

O rezultatu iskazivanja interesa Prodekan će obavijestiti zainteresirani odjel ili pojedinog nastavnika, s uputstvima o daljnjem postupanju.


Objavljeno: 31. 10. 2018. u 15:05
Danijela Vnučec Grdović

Obavještavamo vas da je Ured za međunarodnu suradnju započeo s pripremom prijedloga za projekt akademske mobilnosti (studenti i osoblje) Erasmus+ tzv. “partnerske zemlje”, Natječaj 2019.

U prilogu Vam dostavljamo prijedlog / popis stranih partnera s kojima je SuZ već ostvario suradnju u projektima 2015.-2018.

Kako je riječ o projektu koji podražava strateška partnerstva, a SuZ već ima suradnju s vodećim sveučilištima u partnerskim zemljama, kod uključenja stranih partnera u sljedeći projekt prioritet će biti na zadržavanju / proširenju postojeće suradnje. Podsjećamo da Republika Srbija ulazi u Erasmus+ programske zemlje (zajedno s ostalim EU partnerima), tako da se u ovom tipu projekta više neće financirati.

Iskaz interesa sastavnica dostavlja se za sve partnere (uz naznaku za nove partnere / koji dosad nisu bili financirani). Iskaz interes mora biti popraćen dopisom dekana sastavnice kojim se daje suglasnost za navedene partnere.

Iskaz interesa (obrazac u prilogu) ispunjava se na engleskom jeziku i treba sadržavati: 1. kvantitativni iskaz broja, tipa i duljine trajanja mobilnosti, 2. popis projekata / prikaz dosadašnje suradnje sastavnice s partnerskim sveučilištem (na engleskom jeziku, 1000 – 2000 znakova), 3. opis važnosti planirane suradnje za međunarodnu suradnju vaše sastavnice i partnerskog sveučilišta te objašnjenje za odabir tipa mobilnosti (na engleskom jeziku, 1000 – 2000 znakova).

Za sastavnice koje iniciraju suradnju s novim partnerima (posebice s novim zemljama), molimo da se uzmu u obzir uvjeti Odbora:

  1. Podržavaju se prijave sastavnica za novu zemlju gdje postoji iskaz više sastavnica - minimalno 3, uz pozitivno mišljenje Odbora – moguće iznimke za specifična područja suradnje / sastavnice;
  2. Za prijave za novu zemlju / stranog partnera podržavaju se prijave čiji prikaz strateške važnosti partnera i dosadašnje suradnje bude pozitivno ocijenjen od Odbora: 1000-2000 znakova (obrazac u prilogu);
  3. Za prijave za novog stranog partnera od sastavnice se traži da dostavi pismo suglasnosti stranog partnera (potpisano od čelnika strane ustanove);
  4. Ne podržavaju se prijave kod kojih prethodna suradnja ne postoji već samo načelni iskaz interesa oba partnera;
  5. Suradnja sa zemljom u kojoj RH nema službeno predstavništvo, a u viznom je režimu s RH, neće imati prioritet zbog teških uvjeta za realizaciju takvih mobilnosti i dodatnih troškova koje SuZ mora snositi za strano dolazno osoblje i studente.

Prijedloge molim dostaviti do 20.11.2018. na e-mail izv.prof.Vanje Šimičević prema uputama.

 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS