O djelatniku
doc. dr. sc. Marjan Ninčević
Zvanje:docent
Lokacija: 106
Konzultacije:

Srijedom od 13 do 14 sati, soba br. 106

Telefon kućni:7663
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://www.hrstud.unizg.hr/djelatnik/marjan.nincevic
URL službenih stranica na Webu: http://www.hrstud.unizg.hr/djelatnik/marjan.nincevic
Odsjek: ODSJEK ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE ZNANOSTI

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Doc. dr. sc. Marjan Marino Ninčević, viši znanstveni suradnik, rođen je 22. 2. 1974. u Zadru. U ljeto 1994. stekao je diplomu iz filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, a diplomu iz teologije stekao je 1998. godine na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu koji je afiliran Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Magistrirao je iz teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao je iz pedagogije 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za pedagogiju. 2012. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2013. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2017. izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Na Hrvatskim studijima bio je u više mandata predstojnik odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika. Obnašao je i dužnost povjerenika (prodekana) za nastavu i studente. 

Znanstveno-istraživački interesi Marjana Ninčevića odnose se na područje opće pedagogije i školske pedagogije kao i istraživanja kompetencijskog profila nastavnika u kurikulumu suvremene škole. U svom cjelokupnom znanstvenom radu zastupa kompetencijski profil suvremenog nastavnika, potrebu podizanja razine kvalitete procesa odgoja i obrazovanja, potrebu profesionalnog razvoja nastavnika i razvoj interkulturalnih kompetencija. Zalaže se za primjenu kognitivne kibernetike, uz pomoć inteligentnih tehnologija, u reformama školstva, obrazovanja i edukacije.

Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, objavio je u koautorstvu knjigu "Kognitivna kibernetika - računska racionalnost misaonih sustava", dva poglavlja u dvije knjige, više od šezdeset znanstvenih i stručnih članaka u hrvatskim i međunarodnim časopisima.

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=336312

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic