O djelatniku
doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski
Zvanje:docent
Funkcija:voditeljica doktorskoga studija kroatologije
Lokacija: zgrada Knjižnice, S1
Konzultacije:

petkom od 13 do 14 sati (uz prethodni dogovor na e-adresu)

Telefon:+385 1 2457 656
Telefon kućni:7656
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

Nastava

preddiplomski

diplomski

Životopis

Doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski rođena je u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Stubičkim Toplicama i Oroslavju. Maturirala je na II. općoj gimnaziji u Križanićevoj u Zagrebu, zatim je odslušala 1. i 2. godinu studija na Odsjeku glume. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku 2003. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon što je diplomirala, upisala je i odslušala istodobno dva poslijediplomska doktorska studija, književnost i kroatistiku. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju kroatistike doktorirala je 2013. godine radom Prozodijski čimbenici suvremenoga scenskoga glumačkoga govora i time je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije. Godine 2004. u Poslijediplomskom središtu u Dubrovniku završila je International Science Communication Summer School.

Tijekom školovanja bavila se voditeljstvom i novinarstvom na radiju i televiziji i glumom u Zagrebačkom kazalištu mladih. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskoga fakulteta sudjelovala je na brojnim projektima i istraživanjima, izvođenju vježbi i znanstvenim skupovima. Bila je suradnica istraživačkoga tima fonetičara i fonokirurga na istraživanjima glasa Odsjeka za fonetiku i Klinike za ORL „Sestara milosrdnica“ u Zagrebu. Predavala je na Govorničkoj školi pod ravnateljstvom prof. dr. sc. Ive Škarića, u organizaciji Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i MZOŠ-a. Godine 1999. godine prema izboru prof. dr. sc. Ive Škarića postala je mentoricom na Govorničkoj školi, na kojoj je od 1999. do 2008. godine redovito sudjelovala predavanjima iz govorništva. Bila je suradnica Dramskoga programa HRT-a, članica povjerenstava natjecanja Lidrano i suradnica za jezik i govor u Glumačkoj družini Histrion i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Surađivala je na Hrvatsko-slovenskom projektu na kojem su se istraživale i opisivale sociofonetske komparativne odlike hrvatskoga i slovenskoga jezika. Surađuje na kanadskom projektu Canadian Early Immigration from Croatia u Croatian-Canadian Heritage Institute u Ontariju u Kanadi. Suradnica je na projektu Hrvatski odostražni rječnik  i na projektu Istraživanje očuvanosti zabiokovskih i podbiokovskih govora na prostoru Australije (država New South Wales) na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Bila je recenzentica, lektorica i korektorica u nekoliko časopisa i izdavačkih kuća. Uže područje njezina znanstvenoga zanimanja obuhvaća kulturu govora, ortoepiju hrvatskoga jezika, prozodiju scenskoga govora i govorno zdravlje, kao i područje stilistike, retorike, scenske umjetnosti i kroatologije. Objavila je znanstvene i stručne radove na hrvatskom, engleskom, francuskom i slovenskom jeziku.

Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske (Slovenija - Bled i Ljubljana, BiH - Sarajevo, SAD - Louisiana, Lafayette, Poljska - Wroclaw i Katowice, Australija - Sydney i Austrija - Beč). Održala je više pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Bila je članica organizacijskih odbora znanstvenih skupova Treći hrvatski iseljenički kongres (2018.) i Trećega znanstvenoga skupa Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma (II) (2018.) te članica programsko-organizacijskoga odbora Međunarodnoga znanstvenoga skupa Poučevanje govora (2019.). Članica je Hrvatskoga filološkog društva i Hrvatske strukovne udruge fonetičara, u kojoj je članica Upravnoga odbora. Bila je članica uredništva časopisa Kroatologija - časopisa za hrvatsku kulturu.

Održala je ciklus pozvanih predavanja na nekoliko fakulteta, Temelji retorike na Visokoj učiteljskoj školi u Zadru (2002.), Govorne vještine u nastavi na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (2014.), Prozodija scenskoga govora na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo u Ljubljani (2017.). Kao dobitnica stipendije CEEPUS-a 2008. godine bila je gostujuća nastavnica na Filozofskom fakultetu u Ljubljani na kojem je u zimskom semestru držala nastavu iz kolegija Govorna izvedba na Katedri za hrvatski jezik Odsjeka za slavistiku. 

Godine 2006. izabrana je u suradničko zvanje asistentice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, a godine 2013. u zvanje više asistentice. Od 2006. do 2016. godine bila je zaposlena na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija izabrana je 2014. godine. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice izabrana je 2018. godine na Odsjeku za kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Na Hrvatskim studijima vršila je dužnost povjerenice za znanost, povjerenice za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i predstojnice Odsjeka za kroatologiju. Mentorica je Dramske skupine i Pjevačkoga zbora Hrvatskih studija. Pod njezinim je mentorstvom devet studenata Dramske skupine Hrvatskih studija dobilo Rektorovu nagradu za timski umjetnički rad 2018. godine, a Pjevački zbor Hrvatskih studija uspješno je debitirao na IX. Festi Choralis. Na Fakultetu hrvatskih studija bila je prodekanica za međunarodnu suradnju, a sada je voditeljica doktorskoga studija kroatologije.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

 

Études sur la syntaxe structurale. Chapitres choisis sur les Éléments de syntaxe structurale de Lucien Tesnière. Kovačec, August; Vrban Zrinski, Karolina (ur.). Zagreb: Fakultet hrvatskih studija, 2021. (monografija)

L'analyse linguistique et la théorie des ensembles. Franić, Ivana; Vrban Zrinski, Karolina (ur.). Zagreb: Fakultet hrvatskih studija, 2021. (monografija)

Franić, Ivana; Vrban Zrinski, Karolina
Mot des rédactrices. L'analyse linguistique et la théorie des ensembles. Franić, Ivana; Vrban Zrinski, Karolina (ur.). Zagreb: Fakultet hrvatskih studija, 2021. str. 13-15.

Vrban Zrinski, K. (2019). Lingvostilistička usporedba štokavske i kajkavske Svete Rožalije. Požega: Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, 8, HAZU, str. 51-58.

Runjić-Stoilova, A.; Vrban Zrinski, K. (2019). Prelaženja naglaska na prislonjenice u suvremenom glumačkom govoru na primjeru dviju kazališnih predstava. Split: Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu, 1, 12, str. 113-125.

Vrban Zrinski, K. (2017). Zrin - simbol hrvatskog naroda, junaštva i stradanja. Zagreb: Hrvatsko slovo, 1170, god. XXIII, str 5 i 7.

Vrban Zrinski, K. i Žavbi Milojević, N. (2016). Teaching language and speech to students of stage acting (ADU in Zagreb and AGRFT in Ljubljana). Wroclaw: Jurnal of Education Culture and Society, NO. 2, 398-407.

Vrban Zrinski, K. (2013). Modalitete prozodičnega poudarjanja v odrskem govoru. U: Govor med znanostjo in umetnostjo. Katarina Podbevšek i Nina Žavbi Milojević (ur.), Maribor: Aristej, 225-236.

Vrban Zrinski, K. (2013). Fonetska procjena glumačkoga govora. Govor, god. 30, broj 1, 21-50.

Podbevšek, K. i Vrban Zrinski, K. (2013). Hrvatski i slovenski scenski govor prve polovice 20. stoljeća (opis pojedinih akustičkih osobitosti). U: Aktualna vprašanja slovanske fonetike. H. Tivadar (ur.), Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 91-100.

Balažic Bulc, T. i Vrban Zrinski, K. (2010). Govor tijela: neverbalna komunikacija u prvome i u stranome jeziku. U: Proizvodnja i percepcija govora. V. Mildner i M. Liker (ur.),  Zagreb: FF – press i HFD, 329-339.

Vrban Zrinski, K. (2010). Traženje ideala ili duhovne slobode? U: Don Quijote Miguel de Cervantes Saavedra. / preveo Vladimir Gerić, Varaždin: nakladnik Katarina Zrinski, 375-376.

Štajner-Katušić, S.; Horga, D. i Vrban Zrinski, K. (2008). A longitudinal study of voice before and after phonosurgery for removal of a polyp. Clinical Linguistics and Phonetics, 22, 10/11; 857-863.

Mildner, V.; Šindija, B. i Vrban Zrinski, K. (2006). Speech perception of children with cochlear implants and children with traditional hearing aids. Clinical Linguistics and Phonetics, 20, 2/3, 219-229.

Vrban Zrinski, K. i Varošanec-Škarić, G. (2004). Slušno prepoznavanje hrvatskih naglasaka.  Govor,  XXI, 2, 93-110. 

Vrban Zrinski, K. (2003). Vodič kroz javni govor. Republika LIX, 9, 119-120.

Štajner-Katušić, S.; Horga, D. i Vrban Zrinski, K. (2003). Akustičke karakteristike i perceptivna procjena polipoidnog glasa prije i nakon operacije. Zbornik 1. slovenskog kongresa logopedov z mednarodno udeležbo: Logopedija za vsa življenjska obdobja (ur. Odbor J. Čepeljnik, B. Globačnik i dr.), Ljubljana: Zavod za gluhe i naglušne, 148-151.

Liker, M. i Vrban Zrinski, K. (2003). Analiza oratorskoga glasa Martina Luthera Kinga. Glas/Voice, zbornik radova 1. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (ur. G. Varošanec-Škarić), Zagreb: Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo, 54-58.

Profesionalni interesi i članstva

Članstva

  • Hrvatsko filološko društvo
  • Hrvatska strukovna udruga fonetičara, članica Upravnoga odbora
  • Hrvatsko žrtvoslovno društvo, članica Predsjedništva
Izabrani projekti

Suradnja na projektima

  • Istraživanje očuvanosti zabiokovskih i podbiokovskih govora na prostoru Australije (država New South Wales), Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
  • Hrvatski odostražni rječnik, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
  • Canadian Early Immigration from Croatia, Croatian-Canadian Heritage Institute, Ontario, Kanada
  • Hrvatsko-slovenski projekt (sociofonetske komparativne odlike hrvatskoga i slovenskoga jezika)

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS