O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Ivana Kresnik
Zvanje:izvanredni profesor
Konzultacije:

Petkom u 14 sati.

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Ivana Kresnik hrvatska je jezikoslovka koja se bavi poviješću hrvatskoga jezika u svim njegovim razdobljima, od početaka hrvatske pismenosti do danas, s osobitim usmjerenjem na razdoblje novovjekovlja u sjeverozapadnoj i kontinentalnoj Hrvatskoj. U svojim istraživanjima primjenjuje potpuno jezikoslovne metode istraživanja, koje u kombinaciji sa sociolingvističkim, povijesnim, pravno-političkim i gospodarskim okolnostima omogućavaju objektivne uvide u hrvatsku jezičnu i povijesnu stvarnost. U objavljenim radovima, samostalno i sa suradnicima, pridonijela je rasvjetljavanju mnogih pitanja u vezi s poviješću gramatičkih opisa hrvatskoga jezika i leksikografije, kajkavskim književnim jezikom, razvojem jezične norme na hrvatskom jeziku, pa i hrvatskom gospodarskom povijesti.

Završila je studij kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu 2010. obranila doktorski rad Odnos kajkavske gramatičke norme i jezika kajkavskih tiskanih knjiga druge polovine 18. stoljeća. Od 1996. do 2009. surađivala je u Matici hrvatskoj na objavljivanju edicije Stoljeća hrvatske književnosti, koju su osmislili i vodili akademik Vlatko Pavletić, akademik Dubravko Jelčić i akademik Josip Vončina. Od 2002. do 2013. radila je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na znanstvenom projektu Tekstologija hrvatske pisane baštine, koji je inicijalno osmislio i provodio akademik Josip Vončina. Od 2015. do 2016. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje provodila je znanstveni projekt financiran sredstvima EU fondova te je stekla formalnu obrazovnu kvalifikaciju “voditeljice izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova”. U sklopu programa organizacije WIPO usavršava se na području intelektualnoga vlasništva. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje predmete iz hrvatske jezične povijesti i suvremene jezične norme.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic