O djelatniku
doc. dr. sc. Ivan Perkov
Zvanje:docent
Lokacija: 010
Konzultacije:

Srijeda (13.00 - 14.00 h) i po dogovoru e-mailom

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina doktoriranja:2021.
Na odjelu od:2017.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Ivan Perkov rođen je 1989. u Splitu. Preddiplomski je studij sociologije završio na splitskome Filozofskom fakultetu 2010. završnim radom "Političnost mladih u Splitu", a titulu magistra sociologije stekao je 2013. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši diplomski rad "Europeizacija hrvatskog sigurnosnog diskursa". Upisan je i na poslijediplomski specijalistički studij organizacije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojemu je položio sve propisane ispite.

Od 2017. do 2021. pohađao je poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a 2021. je obranio disertaciju na temu "Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu". Dobitnik je stipendije Filozofskoga fakulteta za izvrsnost na doktorskome studiju.

Od 2014. do 2017. bio je zaposlen u Uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. godine je zaposlen na Odsjeku za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija, prvo kao asistent (do 2022.), a potom kao docent u području društvenih znanosti, polju sociologije, grani posebnih sociologija. Područja znanstvenoga i stručnoga interesa su mu urbana sociologija, sociologija rizika i socijalna ekologija. Suradnik je na nizu kolegija Odsjeka za sociologiju od kojih se po važnosti ističe kolegij "Risk Society" koji je pokrenuo u suradnji s uglednim nizozemskim profesorom Joostom van Loonom.

Dulje od desetljeća se kao urednik bavio akademskim novinarstvom u Hrvatskim sveučilišnim novinama Universitas u kojima je objavio niz temata, analiza i razgovora s istaknutim predstavnicima akademske zajednice. Sudjelovao je u pokretanju prvog hrvatskog studentskog portala studentski.hr. Redovito objavljuje popularno-znanstvene i analitičke tekstove u dnevnom i tjednom tisku i nastupa u radijskim i televizijskim emisijama. Dobitnik je nagrade za mlade znanstvenike i umjetnike koju dodjeljuje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2023).

Član je Povjerenstva za znanost i inovacije i Fakultetskog vijeća Fakulteta hrvatskih studija te Senata Sveučilišta u Zagrebu. Od 2022. do 2024. bio je prodekan za poslovanje FHS-a. Sudjeluje u radu profesionalnih udruženja - član je Hrvatskog bioetičkog društva, Hrvatskog filozofskog društva i Američkog sociološkog društva. Aktivan je član stožerne hrvatske identitetske i kulturne institucije - Matice hrvatske te je tajnik njezina Odjela za sociologiju.

Objavio je niz članaka u znanstvenim časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija, a kao izlagač je sudjelovao na preko 15 međunarodnih znanstvenih simpozija. Autor je knjige "Društvo otpada" (2022.).

Oženjen je i otac troje djece.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Perkov, Ivan Društvo otpada. Zagreb: Pergamena, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, 2022 (monografija)

Perkov, Ivan Kritička analiza normativnog okvira o gospodarenju otpadom u Zagrebu i Hrvatskoj // Socijalna ekologija 2021. str. 395-425

Perkov, Ivan; Šarić, Petar  Samopredstavljanje na društvenim mrežama // Filozofska istraživanja 41 (3). 2021. str. 627-638

Brezovec, Erik; Ježovita, Josip; Perkov, Ivan Social Cohesion in the Croatian Adriatic: A Comparative Analysis of the Dimensions of Social Cohesion in Istria and Dalmatia // Mediterranean Issues, Book 3:Mediterranean — Impressions, Concepts, Stories. 2021. str. 95-109

Perkov, Ivan; Brezovec, Erik; Ježovita Josip Sociološki aspekti promjena naziva ulica i trgova u gradu Zagrebu od osamostaljenja Hrvatske do danas // Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država / Perić Kaselj, Marina (ur.). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2020. str. 135-146

Perkov, Ivan Inicijativa „Čuvamo naš park“ - analiza sadržaja medija na temu intervencije u javni prostor // Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu, 10 (2) 2019, str. 65-83

Perkov, Ivan; Brezovec, Erik Epistemološki potencijal fenomenologije u otkrivanju ideoloških aspekata društvenoga života // Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu, 9 2018, 1-2; 125-138

Perkov, Ivan Coping with Ecological Problems in Cities on the Croatian Coast: Sociological Aspects of the Karepovac Waste Disposal Recovery Process in the City Of Split // Reflections on the Mediterranean / Jurčević, Katica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.). Vis: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; VERN; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. str. 253-264

Tipurić, Darko; Perkov, Ivan Postgraduate Specialist Study Programmes: A Case of MBA Programme at Faculty Of Economics and Business, Universty of Zagreb // ICERI2017 Proceedings / Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. (ur.). Sevilla, Španjolska: IATED Academy, 2017. str. 989-995

Tipurić, Darko; Perkov, Ivan Introducing new study programmes at Croatian Public Universities: a critical review of the institutional framework and decision making processes // 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2016): Proceedings Sevilla, Španjolska: IATED, 2016. str. 5742-5751

Profesionalni interesi i članstva

Matica hrvatska

Američko sociološko društvo

Hrvatsko bioetičko društvo

Hrvatsko filozofsko društvo

Sekcija Američkog sociološkog društva za sociologiju okoliša

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic