O vanjskom suradniku
izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 018
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 13 do 14

Mobilni telefon:+385958127759
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2013.
Na odjelu od:2019.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Doktorirao je iz područja sociologije 2013. godine na  Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. do 2015. zaposlen na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar na projektu Istraživanje javnog mnijenja i masovnog komuniciranja. Od 2015. do 2019. zaposlen na Odjelu sociologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Od 2019. do danas zaposlen na Odsjeku sociologije Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 2015. biran u nastavno zvanje docenta sociologije, grana sociološka metodologija. 2020. biran u nastavno zvanje izvanrednog profesora sociologije, grana sociološka metodologija. 2019. biran u nastavno zvanje docenta komunikologije na Sveučilištu Alma Mater Europea u Mariboru. Nositelj niza kolegija iz područja metodologije društvenih istraživanja i statistike na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i na Sveučilištu Alma Mater Europea u Sloveniji. Autor ili suautor 60 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima od kojih valja istaknuti sudjelovanje na tri istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost: Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti  (CRO-WELL), Networks of public communication in Croatia: mediatisation of the public sphere and the challenges of new media (NETCOMM) i Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije (EfFICAcY). Od 2020. do 2022. bio je glavni urednik časopisa Kroatologija u izdanju Fakulteta hrvatskih studija.Od 2017. je i član hrvatskog tima, voditelj terenskog djela istraživanja i direktor uzrokovanja u projektu European Values study.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Publikacije dostupne putem linka

Profesionalni interesi i članstva

Znanstveni interes: metodologija društvenih istraživanja, statistika, sociologija medija, sociologija rizika, komunikacijske znanosti

Članstva: Hrvatsko sociološko društvo, European Survey Research Association (ESRA), Matica hrvatska, Europea Sociological Assocication (ESA), Institut za istraživanje hibridnih sukoba (IIHS), Udruga Obnova

Izabrani projekti

1. 2020. – danas. Suradnik na projektu Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije (voditeljica: doc.dr.sc. Andrea Lučić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u  Zagrebu, financiran od HRZZ)

2. 2023. – danas. Voditelj projekta „Digitalizacija dokumentacijsko-arhivskoga gradiva Hrvatskih studija“

3. 2023. – danas. Suradnik na projektu ATENA - Analiza Točnosti mEdijskih NapisA (nositelj: Institut za istraživanje hibridnih sukoba. Financirano sredstvima EU u sklopu NPOO-a)

4. 2020. – 2022. Suradnik na projektu Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života hrvatskih branitelja (Nositelj projekta: Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi. Financirano kroz Europski socijalni fond u okviru Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada)

5. 2022. – Suradnik na projektu „Pridruži se – aktivni u mirovini“ Zelinski Aktivni Zlatni Umirovljenici – Klub ZAZU (Nositelj projekta: Crveni Križ Zelina. Financirano kroz Europski socijalni fond u okviru Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada).

6. 2021. – Suradnik na projektu „Mreža za aktivaciju mladih – novi projekt za nove prilike“ (Nositelj projekta: Udruga Zamisli. Financirano kroz Europski socijalni fond u okviru Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada)

7. 2020. - 2022. Suradnik na projektu zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (Nositelj projekta: Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać”. Financirano kroz Europski socijalni fond u okviru Tematske mreže za društveno ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada)

8. 2019. – 2020. Suradnik na projektu „Disinformation and Science – a Survey”. Izvještaj za Republiku Hrvatsku. Projekt  je naručen i financiran od strane Europskog parlamenta.

9. 2017. – danas. Član hrvatskog tima i izvršitelj  terena u projektu European Values Study 2017. (EVS – nositelji GESIS - Leibniz institute for the social sciences na razini Europe / KBF, Pravni fakultet i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko katoličko sveučilište na razni Hrvatske)

10. 2017. – 2018. Suradnik na projektu Unapređenje financijske pismenosti mladih s ciljem optimizacije izloženosti rizicima i definiranja čimbenika koji utječu na razvijanje poduzetničke aktivnosti (voditelj: doc.dr.sc. Roman Šubić, Hrvatsko katoličko sveučilište)

11. 2015. – 2018. Suradnik na projektu Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti – CRO-WELL (voditeljica: prof.dr.sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, financiran od HRZZ-a)

12. 2014. – 2017. Suradnik na projektu Networks of public communication in Croatia: mediatisation of the public sphere and the challenges of new media - NETCOMM (voditelj: prof.dr.sc. Nada Švob-Đokić, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), financiran od HRZZ-a)

13. 2017. – 2018. Suradnik na projektu Analiza tržišta elektroničkih publikacija upisanih u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija sukladno Zakonu o elektroničkim medijima (naručen od strane Agencije za elektroničke medije)

14. 2017. – 2018. Suradnik na projektu Vjerska tematika u hrvatskom medijskom prostoru (voditelj: prof.dr.sc. Jerko Valković, Hrvatsko katoličko sveučilište)

15. 2016. – 2017. Voditelj projekta Populizam, mladi i mediji (Voditelj: doc.dr.sc. Ivan Balabanić, Hrvatsko katoličko sveučilište)

16. 2016. – 2017. Suradnik na projektu Monitoring Media Pluralism in Europe - Testing and Implementation of the Media Pluralism Monitor 2016. - Croatia (ogranizacija i vođenje projekta u sklopu European University Institute iz Firence)

17. 2015. – 2016. Suradnik na projektu Monitoring Media Pluralism in Europe - Testing and Implementation of the Media Pluralism Monitor 2015. - Croatia (ogranizacija i vođenje projekta u sklopu European University Institute iz Firence)

18. 2015. – 2016. Voditelj projekta Pilarov barometar hrvatskog društva (Voditelj: doc.dr.sc. Ivan Balabanić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

19. 2014. – 2017. Suradnik i član upravnog odbora COST akcije IS 1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics 

20. 2009. – 2010. Suradnik na projektu Pilarov barometar hrvatskog društva (voditeljica: prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

21. 2008. – 2014. Znanstveni novak na projektu Istraživanje javnog mnijenja i masovnih medija (voditeljica: prof. dr.sc. Vesna Lamza-Posavec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske)

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic