O djelatniku
doc. dr. sc. Erik Brezovec
Zvanje:docent
Funkcija:Doktor znanosti
Lokacija: 018
Konzultacije:

Srijeda: od 11 do 12 sati, soba 018.

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:2016.
Godina doktoriranja:2021.
Na odjelu od:2017.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Erik Brezovec rođen je 25.08.1992. u Varaždinu. Preddiplomski i diplomski studij završio je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je poslijediplomski doktorski studij sociologije 2017. godine. Doktorski rad pod naslovom Društvena uključenost i isključenost u procesima konzumacije alkohola u Krapinsko-zagorskoj županiji obranio je 2021. godine.

Njegovo područje znanstvenoga interesa jesu  sociološka teorija, sociologija znanja, sociologija ovisnosti. Nastavno na njegove znanstvene interese, član je upravnog odbora Saveza klubova liječenih alkoholičara Republike Hrvatske te je član WACAT-a (Svjetskog udruženja klubova liječenih alkoholičara) u čijem radu aktivno sudjeluje (kroz implementaciju socioloških teorija i metoda na proces rehabilitacije ovisnika). Jedan je od kreatora kolegija Fenomenologijska sociologija i kolegija Sociologija javnoga zdravstva koji se izvode na diplomskoj razini studija sociologije na Hrvatskim studijima. 

S kolegom prof. Zoričićem aktivno je sudjelovao u radu UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – 62nd session u Beču, 2019. godine. 

Autor je više od desetak znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovao na više od desetak domaćih znanstveno-stručnih skupova i ljetnih škola. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Izabrane publikacije

Brezovec, E. (2017). Consumption of Alcohol in Croatian Social Reality; Alcohol as Part of Interaction Ritual Chain. Alcoholism and psychiatry research, 53 (2), 139-146. (ostalo) (Zagreb)

Brezovec, E., Bing, A. i Sršen, A. (2018). Iskustvo i značenje rizika suvremenog društva. Studija slučaja: Refleksija rizika suvremenog društva prema religijskoj zajednici islama u Republici Hrvatskoj. Obnovljeni život, 73. (1), 67-81. (pregledni rad) 

Brezovec, E. (2018). Higher Education and the Concurrence of the Students on the Future Labour Market. Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Split, Hrvatska. 

Brezovec, E., Zoričić, Z. (2017). Socijalni značaj ovisnosti. u Ćorić, B. Šta bi sa socijalnom psihijatrijom. Beograd: Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. str. 57-64. (stručni, poglavlje u knjizi) – Beograd

Brezovec, E., Glazer, K. E. (2018). Religious Identity as a contributing Factor of the Integration of Middle Eastern Immigrants into the Croatian society.  Multidisciplinary Journal of School Education, 14 (2), 11-29. (znanstveni) (Krakow)

Sršen, A., Brezovec, E., Bačić, A. (2018). Croatian Diaspora in Canada: Students’ Attitudes Toward Studying in Croatia. European Journal of Social Sciences Studies, 4 (1), 108-122. (znanstveni) (Bukurešt).

Zoričić, Z., Brezovec, E. (2018). Strahovanja adiktologa nasuprot strahovanjima ovisnika. u Ćorić, B. „Strah i savremena psihijatrija“. Beograd: Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. str. 141-144 (poglavlje u knjizi) - Beograd

Perkov, I. i Brezovec, E. (2018). Epistemološki potencijal fenomenologije u otkrivanju ideoloških aspekata društvenoga života. Kroatologija, 9 (1-2), 125-138. (pregledni rad)

Zoričić, Z.; Orešković, A.; Brezovec, E. (2018) Prevencija i tretman ovisničkog ponašanja: Kocka, internet i druge informacijsko-komunikacijske tehnologije // u BOLESTI ZAVISNOSTI: Savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji / Đukić Dejanović, Slavica (ur.). Beograd: Evropski centar za mir i razvoj, Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija, str. 134-137 (poglavlje u knjizi)

Brezovec, E., Zoričić, Z. i Klarić Markus, M. (2019). The Phenomenology of Alcoholism Labelling: the Internalization of the Label in Treated Alcoholics in Croatia. Archives of Psychiatry Research, 55 (2), 173-184.

Jović, L., Brezovec, E. i Sršen, A. (2019). Lokalna politika u Republici Hrvatskoj i doba refleksivne modernosti: primjer lokalnih izbora 2017. godine u gradu Zaprešiću. Suvremene teme, 10 (1), 11-25.

 

 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS