O djelatniku
doc. dr. sc. Dario Pavić
Zvanje:docent
Funkcija:Docent
Lokacija: 17
Konzultacije:

Konzultacije četvrtkom od 11:30h do 12:30h

Telefon:245-7652
Telefon kućni:7652
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2010.
Na odjelu od:2004.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Rođen 1977. u Splitu. Godine 2002. diplomirao je filozofiju i sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu (smjer biologija) 2010. godine (Omjer spolova novorođenčadi u Hrvatskoj 1946. – 2008: analiza populacijskih i ekoloških čimbenika). Usavršavao se na Kalifornijskom sveučilištu Berkeley, Odsjek za demografiju (Junior Faculty Development Program) i na Sveučilištu u Utrechtu. Sudjelovao je u radu dvaju znanstvenih projekata (Utjecaj medija na hrvatsku obitelj i Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja), i dvaju projekata MZO-a (Implementacija EU Agende za obrazovanje odraslih 2015-2017, i 2017-2019). Objavio je radove u domaćim i stranim znanstvenim časopisima i sudjelovao na više međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i SAD-u. Održao je nekoliko pozvanih predavanja. Područje znanstvenog interesa su mu demografija, reproduktivna ekologija, primjena statističkih programa, podučavanje znanstvene komunikcije i cjeloživotno učenje. Predaje kolegij Uvod u znanstveni rad na preddiplomskom studiju sociologije te kolegije Demografski razvoj Hrvatske i Primjena statističkih programa na diplomskom studiju sociologije. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Pavić, D. (2024). Sex Ratio at Birth after Concurrent Events of Earthquakes and the COVID-19 Pandemic in CroatiaInternational Journal of Environmental Research and Public Health. 21: 572.

Radić, I, Cajner Mraović, I. & Pavić, D. (2023). Socio-demographic predictors of the expectations of the inhabitants of the Požega-Slavonia county from the police, Conference proceedings: Continental Croatia: historical context, current affairs and future perspectives, 228-246.

Lončar, S. & Pavić, D. (2020). Areas with Abandoned and Vacant Properties in Croatia. A Plea for Recognition, Research, Policies and the Development of Regeneration Strategies. Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 50(43): 197-237.

Pavić, D. (2020). A review of environmental and occupational toxins in relation to sex ratio at birth, Early Human Development 141.

Pavić, D. & Ivanović, I. (2019). Razlike u prikupljanju migracijskih podataka: usporedba Hrvatske i odabranih europskih zemalja [The Differences in Migration Data Collection: A Comparison between Croatia and Selected European Countries], Migracijske i etničke teme, 35 (1): 7-32.

Pavić, D. & Černja, I. (2019). How to measure digital literacy? A case of Croatian adult learners. Petra Bago, Ivana Hebrang Grgić, Tomislav Ivanjko, Vedran Juričić, Željka Miklošević & Helena Stublić (Eds.), INFuture 2019: Knowledge in the digital age, 222-229, Zagreb: FFPress

Pavić, D. & Černja, I. (2019). Job satisfaction of teachers in primary adult education in Croatia: portrait on the eve of educational reform, International Journal of Lifelong Education, 38(5): 553-565.

Černja, I. & Pavić, D. (2018) Samoprocjene kompetencija nastavnika u osnovnom obrazovanju odraslih [Self-Assessment of Competences of Adult Primary Education Teachers], Andragoški glasnik, 22 (2): 23-33.

Pavić, D (2015). Secular Trends and Geographical Variations in Sex Ratio at Birth, Early Human Development, 91 (12): 811-815.

Pavić, D. (2014). Trend i čimbenici izvanbračnih rođenja u Hrvatskoj od 1998. do 2012. godine [Trend and Factors of Non-Marital Births in Croatia 1998–2012], Revija za sociologiju, 44(2): 139-162.

Pavić, D. (2014). Sex ratio in Croatia: update, Collegium antropologicum, 38(2): 559-563.

Pavić, D. (2014). Dinamika fertiliteta etničkih skupina u Hrvatskoj od 1998. do 2012 [Fertility Dynamics of Ethnic Groups in Croatia from 1998 to 2012], Migracijske i etničke teme, 30(1): 67-93.

Pavić, D. (2013). Natalitet etničkih skupina u Hrvatskoj od 1998. do 2008. godine [Birth Rates of Ethnic Groups in Croatia from 1998 to 2008], Migracijske i etničke teme, 29(1): 39-62.

Pavić, D. (2012). Factors affecting sex ratio at birth in Croatia 1998-2008, Journal of Biosocial Science, 44 (3): 357-364.

Pavić, D. (2011). An analysis of sex ratio at birth in Croatia 1946 – 2007, Društvena istraživanja, 20 (1): 151-165

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic