O vanjskom suradniku
Boris Kozjak, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:vanjski suradnik
Telefon:01 663 7047
Mobilni telefon:098 983 2076
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:1997.
Godina magistriranja:1999.
Godina doktoriranja:2013.
Na odjelu od:2015.

Životopis

KOZJAK, Boris (Potok kraj Kutine, 23. listopada 1948), sociolog. Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu, diplomirao na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1997), magistrirao na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu (1999) te doktorirao na Filozofskome fakultetu u Zagrebu temom Sociološki aspekti kockanja. Od dokolice do socijalne patologije (2013).                                                                                    Najveći dio svoga radnog vijeka proveo je u Hrvatskoj Lutriji u kojoj je obnašao razne dužnosti - od referenta za istraživanje tržišta, glavnog urednika Glasnika Hrvatske Lurtrije, pomoćnika direktora Sektora ljudskih resursa i pravnih poslova, direktora Sektora klasičnih igara, direktora Sektora prodaje lutrijskih igara i klađenja do pomoćnika glavnog direktora Hrvatske Lutrije za odnose s javnošću.                                                                    Sudjelovao je s vlasitim izlaganjima na jedanaest međunarodnih znanstvenih skupova i dva znanstveno-stručna.                                                                                                                                                                    Objavio je nekoliko znanstvenih radova, a 2016. godine knjigu pod nazivom Kockanje. Od dokolice do socijalne patologije. Od akademske 2015./2016. godine na Odjelu za sociologiju Hrvatsskih studija / Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu predaje izborni kolegij Sociologija igara na sreću.                                                           Bio je gost predavač na nekoliko fakulteta - Učiteljskom fakultetu u Petrinji, Filozofskom fakultetu u Mostaru, a aktivno je sudjelovao na više javnih tribina - Tribini grada Zagreba, Tribini Islamskog centra u Zagrebu i dr.          Dugogodišnji je član Hrvatskog sociološkog društva. 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

1. Kozjak, B. (2008) "Religija i kockanje", u: Socijalna ekologija, Zagreb 17/03/2008:263-284 (prethodno            priopćenje)

2. Kozjak, B. i Markešić, I. (2016) "Pravna regulacija kockanja kao zabave (u kavanama i krčmama na tlu          Hrvatske) - poovijesni hod, u koautorstvu sa Ivanom Markešićem, u: Kultura, Beograd, 1/2016, 279-299            (izvorni znanstveni rad)

3. Kozjak, B. (2017) "Posmrtna pripomoć", Zagreb, Gajeva 29. Povijesno-društveni aspekti (u povodu 85.          obljetnice osnutka)", u: ČOVJEK I SMRT. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup. Zbornik radova sa      Znanstveno-stručnog skupa "Čovjek i smrt" održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu, Klovićevi      dvori, Zagreb, 2017 : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19/I, Zagreb; Hrvatsko katoličko            sveučilište, Ilica 242; Udruga Posmrtna pripomoć, Gajeva 29, Zagreb. , str. 29-66 (Pregledni rad) Časopis          ima znanstvene recenzije

4. Kozjak, Boris (2016) Kockanje - Od dokolice do socijalne patologije. Zagreb : TIMpress. Knjiga ima                znanstvene recenzije.

5. Kozjak, B. "Je li kockanje grijeh - ili o stavovima protestantskih vjerskih zajednica u Hrvatskoj o kockanju", u:  500 godina protestantizma : baština i otisci u hrvatskom društvu. Centar za demokraciju i pravo Miko                  Tripalo, Institut za društvena istraživanja i Visoko evanđeosko učilište u Osijeku. Zagreb.2018.

Povijest zaposlenja

1971-1990 Pliva                                                                                                                                                        1993-2013 Hrvatska Lutrija 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS